Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

67

1957-2024

χρόνια στην ελληνική αγορά ηλεκτρολογικού υλικού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει και διανέμει στην Ελλάδα τα προιόντα γνωστών Ευρωπαικών εταιρειών στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων και, ειδικότερα, σε διακοπτικό υλικό, φωτισμό, εξαερισμό, συστήματα εισόδων κτιρίων και ηλεκτρικές συσκευές.


Η επιτυχημένη παρουσία μας στην ελληνική αγορά ηλεκτρολογικού υλικού απο το 1957 αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την επιλογή των προιόντων που αντιπροσωπεύουμε.


Τα είδη μας διατίθενται απο ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αν ενδιαφέρεστε για εργασία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας hr@papachristou.com.gr (υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικού). Παρακαλούμε στο θέμα του e-mail να αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ [ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ]

Αναζητούμε στέλεχος πωλήσεων με τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού για την έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Η θέση αφορά:

 • Διαχείριση και επεξεργασία παραγγελιών πελατών.
 • Ανάλυση αναγκών πελατών και συμβουλές επιλογής προϊόντων. Επεξήγηση χαρακτηριστικών προϊόντων.
 • Σύνταξη προσφορών με εργαλεία λογισμικού και παρακολούθηση (follow up).
 • Διαχείριση προωθητικού υλικού.

Απαιτούνται:

 • Τεχνική κατάρτιση (ΤΕΙ ηλεκτρολογίας ή αντίστοιχο).
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές γραφείου και διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Δίπλωμα οδήγησης IX.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας hr@papachristou.com.gr


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ [ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αναζητούμε στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης για την εμπορική και διοικητική διαχείριση στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Η θέση αφορά:

 • Διαχείριση των εργασιών υποστήριξης της εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας της εταιρίας.
 • Διαχείριση εργασιών ροής λειτουργίας του γραφείου (operations).
 • Διαχείριση των εργασιών παραγγελιών πελατών και προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Παρακολούθηση εισπράξεων-πληρωμών πελατών και προμηθευτών.
 • Χειρισμός και παρακολούθηση των διεργασιών μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας και έκδοση παραστατικών.
 • Οργάνωση και χειρισμός αρχειοθέτησης.

Απαιτούνται:

 • Τίτλος σπουδών σε πεδίο εμπορικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
 • Γνώσεις οικονομικές επιπέδου βοηθού λογιστή.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές γραφείου και διαδικτύου.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα εργασίας με πολλαπλές διεργασίες και διαδικασίες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας hr@papachristou.com.gr


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ [ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ]

Αναζητούμε στέλεχος πωλήσεων με τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στις πωλήσεις στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού για την έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Η θέση αφορά:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη λογαριασμών πελατών χονδρικής.
 • Ανάλυση αναγκών και συμβουλές επιλογής προϊόντων σε πελάτες τεχνικού και κατασκευαστικού τομέα (pre-sales). Επεξήγηση χαρακτηριστικών προϊόντων και ανάλυση προδιαγραφών.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση προωθητικών ενεργειών σε καταστήματα και πελάτες χονδρικής.
 • Παρουσιάσεις προς επαγγελματίες.
 • Σύνταξη προσφορών με εργαλεία λογισμικού και παρακολούθηση (follow up).

Απαιτούνται:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής κατά προτίμηση σε αντίστοιχο τομέα.
 • Τεχνική κατάρτιση (ηλεκτρολόγος-μηχανικός ή αντίστοιχο).
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 • Εμπειρία σε οργάνωση και διενέργεια παρουσιάσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές γραφείου και διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα επισκέψεων εντός και εκτός Αττικής.
 • Δίπλωμα οδήγησης IX.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας hr@papachristou.com.gr

 

papachristou.com.gr

67

1957-2024
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κεντρικά γραφεία:
    Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 210 9227780
E-mail: info@papachristou.com.gr
 
Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
    ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
    ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 278201000