Εχετε επιλέξει τον Γενικό Τιμοκατάλογο TEM

SM Διακόπτες
TEM Modul
SM1031336  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M2.67 €    
SM10AT15728  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M AT4.00 €    
SM10ES15394  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M ES4.00 €    
SM10IW15417  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M IW3.05 €    
SM10PW15222  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M PW3.05 €    
SM10SB15239  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M SB4.00 €    
SM1131340  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M3.21 €    
SM11AT15730  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M AT4.56 €    
SM11ES15433  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M ES4.56 €    
SM11IW15423  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M IW3.56 €    
SM11PW15238  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M PW3.56 €    
SM11SB15244  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M SB4.56 €    
SM1231455  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 20AX 250V~ 1M5.02 €    
SM2031339  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ 1M6.13 €    
SM4031570  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M4.51 €    
SM40ATNT1015735  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M AT NT 105.99 €    
SM40ESNT1015441  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M ES NT 105.99 €    
SM40IWNT1015439  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M IW NT 105.02 €    
SM40PWNT1015438  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M PW NT 105.02 €    
SM40SBNT1015440  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M SB NT 105.99 €    
SM4131576  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M5.18 €    
SM41ATNT1015736  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M AT NT 106.78 €    
SM41ESNT1015445  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M ES NT 106.78 €    
SM41IWNT1015443  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M IW NT 105.78 €    
SM41PWNT1015442  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M PW NT 105.78 €    
SM41SBNT1015444  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M SB NT 106.78 €    
SM6031337  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M3.29 €    
SM60AT15727  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M AT4.64 €    
SM60ES15395  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M ES4.64 €    
SM60IW15418  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M IW3.70 €    
SM60PW15223  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M PW3.70 €    
SM60SB15240  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M SB4.64 €    
SM6131395  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M3.86 €    
SM61AT15737  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M AT5.13 €    
SM61ES15434  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M ES5.13 €    
SM61IW15426  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M IW4.19 €    
SM61PW15275  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M PW4.19 €    
SM61SB15276  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M SB5.13 €    
SM62ATCD15739  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M AT CD7.75 €    
SM62ESCD15456  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M ES CD7.75 €    
SM62IWCD15457  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M IW CD6.78 €    
SM62PWCD15454  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M PW CD6.78 €    
SM62SBCD15455  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M SB CD7.75 €    
SM7031338  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M6.80 €    
SM70AT15738  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M AT8.07 €    
SM70ES15396  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M ES8.07 €    
SM70IW15419  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M IW7.13 €    
SM70PW15224  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M PW7.13 €    
SM70SB15241  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M SB8.07 €    
TM Πλήκτρα
TEM Modul
TM11AT27639  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT1.38 €    
TM11ATIN31096  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN1.59 €    
TM11ATIN0131006  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 011.89 €    
TM11ATIN0231007  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 021.89 €    
TM11ATIN0531008  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 051.89 €    
TM11ATIN0631009  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 061.89 €    
TM11ATIN0731010  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 071.89 €    
TM11ATIN1231011  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 121.89 €    
TM11ATNT0331013  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT NT 031.70 €    
TM11ATNT1031018  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT NT 101.70 €    
TM11ATNT1131019  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT NT 111.70 €    
TM11ES24588  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES1.38 €    
TM11ESIN31503  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN1.59 €    
TM11ESIN0124599  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 011.89 €    
TM11ESIN0224598  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 021.89 €    
TM11ESIN0531527  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 051.89 €    
TM11ESIN0631531  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 061.89 €    
TM11ESIN0731529  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 071.89 €    
TM11ESIN1231659  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 121.89 €    
TM11ESNT0331519  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES NT 031.70 €    
TM11ESNT1031575  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES NT 101.70 €    
TM11ESNT1131525  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES NT 111.70 €    
TM11IW24659  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW0.41 €    
TM11IWIN31502  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN0.68 €    
TM11IWIN0131501  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 010.95 €    
TM11IWIN0231500  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 020.95 €    
TM11IWIN0531526  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 050.95 €    
TM11IWIN0631530  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 060.95 €    
TM11IWIN0731528  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 070.95 €    
TM11IWIN1231660  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 120.95 €    
TM11IWNT0331518  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW NT 030.78 €    
TM11IWNT1031573  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW NT 100.78 €    
TM11IWNT1131524  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW NT 110.78 €    
TM11MW27788  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW1.38 €    
TM11MWIN31387  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW IN1.59 €    
TM11MWIN0131234  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW IN 011.81 €    
TM11MWIN0231235  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW IN 021.81 €    
TM11MWIN0531236  + ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW IN 051.81 €    
TM11MWIN0631237  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW IN 061.81 €    
TM11MWIN0731238  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW IN 071.81 €    
TM11MWNT1031239  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M MW NT 101.59 €    
TM11PW24240  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW0.41 €    
TM11PWIN31293  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN0.68 €    
TM11PWIN0131319  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 010.95 €    
TM11PWIN0231320  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 020.95 €    
TM11PWIN0531354  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 050.95 €    
TM11PWIN0631350  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 060.95 €    
TM11PWIN0731348  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 070.95 €    
TM11PWIN1231657  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 120.95 €    
TM11PWNT0331321  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW NT 030.78 €    
TM11PWNT1031572  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW NT 100.78 €    
TM11PWNT1131381  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW NT 110.78 €    
TM11SB24302  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB1.38 €    
TM11SBIN31297  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN1.59 €    
TM11SBIN0131323  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 011.89 €    
TM11SBIN0231324  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 021.89 €    
TM11SBIN0531355  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 051.89 €    
TM11SBIN0631351  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 061.89 €    
TM11SBIN0731349  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 071.89 €    
TM11SBIN1231658  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 121.89 €    
TM11SBNT0331325  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB NT 031.70 €    
TM11SBNT1031574  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB NT 101.70 €    
TM11SBNT1131382  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB NT 111.70 €    
TM12AT31987  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT2.05 €    
TM12ATIN31999  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN2.21 €    
TM12ATIN0131993  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 012.48 €    
TM12ATIN0231994  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 022.48 €    
TM12ATIN0531995  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 052.48 €    
TM12ATIN0631996  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 062.48 €    
TM12ATIN0731997  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 072.48 €    
TM12ATNT0331004  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT NT 032.32 €    
TM12ATNT1031049  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT NT 102.32 €    
TM12ATNT1131052  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT NT 112.32 €    
TM12ES31533  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES2.05 €    
TM12ESIN31543  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN2.21 €    
TM12ESIN0131547  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 012.48 €    
TM12ESIN0231545  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 022.48 €    
TM12ESIN0531549  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 052.48 €    
TM12ESIN0631553  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 062.48 €    
TM12ESIN0731551  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 072.48 €    
TM12ESNT0331535  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES NT 032.32 €    
TM12ESNT1031726  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES NT 102.32 €    
TM12ESNT1131541  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES NT 112.32 €    
TM12IW31532  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW1.03 €    
TM12IWIN31542  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN1.59 €    
TM12IWIN0131546  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 011.89 €    
TM12IWIN0231544  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 021.89 €    
TM12IWIN0531548  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 051.89 €    
TM12IWIN0631552  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 061.89 €    
TM12IWIN0731550  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 071.89 €    
TM12IWNT0331534  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW NT 031.70 €    
TM12IWNT1031727  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW NT 101.70 €    
TM12IWNT1131540  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW NT 111.70 €    
TM12MW31243  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M MW2.05 €    
TM12MWIN31246  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M MW IN2.21 €    
TM12MWIN0131247  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M MW IN 012.38 €    
TM12MWIN0231248  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M MW IN 022.38 €    
TM12MWNT1031249  + ΠΛΗΚΤΡΟ 2M MW NT 102.21 €    
TM12PW24241  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW1.03 €    
TM12PWIN31294  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN1.59 €    
TM12PWIN0131296  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 011.89 €    
TM12PWIN0231295  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 021.89 €    
TM12PWIN0531356  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 051.89 €    
TM12PWIN0631360  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 061.89 €    
TM12PWIN0731358  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 071.89 €    
TM12PWNT0331312  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW NT 031.70 €    
TM12PWNT1031724  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW NT 101.70 €    
TM12PWNT1131383  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW NT 111.70 €    
TM12SB24255  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB2.05 €    
TM12SBIN31298  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN2.21 €    
TM12SBIN0131300  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 012.48 €    
TM12SBIN0231299  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 022.48 €    
TM12SBIN0531357  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 052.48 €    
TM12SBIN0631361  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 062.48 €    
TM12SBIN0731359  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 072.48 €    
TM12SBNT0331313  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB NT 032.32 €    
TM12SBNT1031725  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB NT 102.32 €    
TM12SBNT1131384  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB NT 112.32 €    
TM13ATIL31055  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IL MODUL TEM2.89 €    
TM13ESIL31752  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IL MODUL TEM2.89 €    
TM13IWIL31753  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IL MODUL TEM1.92 €    
TM13PWIL31759  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IL MODUL TEM1.92 €    
TM13SBIL31751  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IL MODUL TEM2.89 €    
TM21AT27555  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M AT1.81 €    
TM21ES24581  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M ES1.81 €    
TM21IW24678  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M IW0.86 €    
TM21MW27863  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M MW1.81 €    
TM21PW24246  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M PW0.86 €    
TM21SB24256  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M SB1.81 €    
TM22AT27556  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M AT2.62 €    
TM22ES24684  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M ES2.62 €    
TM22IW24681  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M IW1.67 €    
TM22MW27864  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M MW2.62 €    
TM22PW24658  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M PW1.67 €    
TM22SB24685  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M SB2.62 €    
TM31AT27558  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M AT2.19 €    
TM31ES24985  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M ES2.19 €    
TM31IW24983  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M IW1.16 €    
TM31PW24982  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M PW1.16 €    
TM31SB24984  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M SB2.19 €    
IA Φωτισμός
TEM Modul
IA10OR31314  +ΛΑΜΠΑΚΙ 220V~ 0,25W OR1.73 €    
IA20BL31317  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W BL2.89 €    
IA20GR31315  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W GR2.89 €    
IA20RD31316  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W RD2.89 €    
IA20WH31578  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W WH2.89 €    
IA21RD38270  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 24V AC/DC 0,2W RD2.89 €    
IA21WH38435  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 24V AC/DC 0,2W WH2.89 €    
IA22RD38271  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 12V AC/DC 0,1W RD2.89 €    
IA22WH38434  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 12V AC/DC 0,1W WH2.89 €    
IA5031939  +ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ RC 250V~3.81 €    
VM Πρίζες
TEM Modul
VM10AT18928  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M AT5.70 €    
VM10ES17831  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M ES5.70 €    
VM10GR17657  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M GR4.78 €    
VM10IW17830  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M IW4.46 €    
VM10MW18000  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M MW5.70 €    
VM10OR17680  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M OR4.78 €    
VM10PW17649  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M PW4.46 €    
VM10RD17656  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M RD4.78 €    
VM10SB17658  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M SB5.70 €    
VM11AT18929  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M AT7.80 €    
VM11BT17685  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M BT7.80 €    
VM11IT17832  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M IT6.43 €    
VM11MM18031  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M MM8.72 €    
VM11MT18030  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M MT 7.80 €    
VM11PP17683  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M PP6.43 €    
VM11PT17674  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M PT6.43 €    
VM11ST17833  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M ST7.80 €    
VM20AT18944  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M AT5.02 €    
VM20ES17835  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M ES5.02 €    
VM20GR17310  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M GR4.08 €    
VM20IW17834  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M IW3.73 €    
VM20MW18001  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M MW5.02 €    
VM20PW17686  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M PW3.73 €    
VM20RD17688  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M RD4.08 €    
VM20SB17687  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M SB5.02 €    
VM21AT18934  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M AT5.02 €    
VM21ES17883  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M ES5.02 €    
VM21IW17882  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M IW3.73 €    
VM21PW17877  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M PW3.73 €    
VM21SB17884  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M SB5.02 €    
VM8038331  +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ MPE MINI 275V/50Hz31.13 €    
KM Πρίζες επικοινωνιών
TEM Modul
KM10AT18947  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M AT9.50 €    
KM10ES17847  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M ES9.50 €    
KM10IW17846  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M IW8.13 €    
KM10MW18039  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M MW9.50 €    
KM10PW17693  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M PW8.13 €    
KM10SB17694  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M SB9.50 €    
KM11AT18948  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M AT11.48 €    
KM11ES17843  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M ES11.48 €    
KM11IW17842  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M IW10.18 €    
KM11MW18041  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M MW11.48 €    
KM11PW17650  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M PW10.18 €    
KM11SB17659  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M SB11.48 €    
KM12AT18949  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M AT13.85 €    
KM12ES17845  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M ES13.85 €    
KM12IW17844  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M IW12.56 €    
KM12MW18042  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M MW13.85 €    
KM12PW17651  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M PW12.56 €    
KM12SB17660  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M SB13.85 €    
KM15AT18950  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M AT9.53 €    
KM15ES17849  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M ES9.53 €    
KM15IW17848  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M IW8.15 €    
KM15MW18052  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M MW9.53 €    
KM15PW17691  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M PW8.15 €    
KM15SB17692  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M SB9.53 €    
KM16AT18951  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M AT8.69 €    
KM16ES17930  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M ES8.69 €    
KM16IW17931  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M IW7.80 €    
KM16PW17928  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M PW7.80 €    
KM16SB17929  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M SB8.69 €    
KM19AT18952  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M AT TEM7.97 €    
KM19ES17888  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M ES TEM7.97 €    
KM19IW17886  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M IW TEM6.97 €    
KM19PW17885  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M PW TEM6.97 €    
KM19SB17887  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M SB TEM7.97 €    
KM20AT18953  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M AT8.67 €    
KM20ES18521  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M ES8.67 €    
KM20IW18520  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M IW7.75 €    
KM20PW18519  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M PW7.75 €    
KM20SB18522  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M SB8.67 €    
KM22AT18954  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M AT10.42 €    
KM22ES17841  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M ES10.42 €    
KM22IW17840  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M IW9.50 €    
KM22PW17695  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M PW9.50 €    
KM22SB17696  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M SB10.42 €    
KM23AT18955  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M AT MODUL19.04 €    
KM23ES18631  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M ES MODUL19.04 €    
KM23IW18630  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M IW MODUL17.39 €    
KM23PW18629  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M PW MODUL17.39 €    
KM23SB18632  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M SB MODUL19.04 €    
KM24AT18956  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M AT8.67 €    
KM24ES18529  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M ES8.67 €    
KM24IW18528  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M IW7.75 €    
KM24PW18527  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M PW7.75 €    
KM24SB18530  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M SB8.67 €    
KM25AT18957  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M AT34.43 €    
KM25ES17880  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M ES34.43 €    
KM25IW17879  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M IW33.10 €    
KM25MW18043  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M MW34.43 €    
KM25PW17878  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M PW33.10 €    
KM25SB17881  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M SB34.43 €    
KM26AT18958  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M AT MODUL19.68 €    
KM26ES18748  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M ES MODUL19.68 €    
KM26IW18747  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M IW MODUL17.96 €    
KM26PW18746  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M PW MODUL17.96 €    
KM26SB18749  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M SB MODUL19.68 €    
KM29AT18959  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M AT8.67 €    
KM29ES18525  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M ES8.67 €    
KM29IW18524  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M IW7.75 €    
KM29PW18523  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M PW7.75 €    
KM29SB18526  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M SB8.67 €    
KM30AT18960  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M AT7.94 €    
KM30ES17901  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M ES7.94 €    
KM30IW17899  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M IW6.62 €    
KM30MW18044  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 1M MW7.94 €    
KM30PW17898  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M PW6.62 €    
KM30SB17900  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M SB7.94 €    
KM35AT27637  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M AT3.54 €    
KM35ES24587  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M ES3.54 €    
KM35IW24672  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M IW2.27 €    
KM35MW27854  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M MW3.54 €    
KM35PW24352  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M PW2.27 €    
KM35SB24355  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M SB3.54 €    
KM36AT18930  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M AT7.91 €    
KM36ES17851  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M ES7.91 €    
KM36IW17850  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M IW6.59 €    
KM36PW17776  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M PW6.59 €    
KM36SB17777  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M SB7.91 €    
KM37AT18962  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M AT9.10 €    
KM37ES17853  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M ES9.10 €    
KM37IW17852  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M IW7.86 €    
KM37MW18045  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M MW9.10 €    
KM37PW17681  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M PW7.86 €    
KM37SB17682  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M SB9.10 €    
KM38AT27669  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M AT3.24 €    
KM38ES26840  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M ES3.24 €    
KM38IW26839  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M IW2.30 €    
KM38MW26100  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M MW3.24 €    
KM38PW26838  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M PW2.30 €    
KM38SB26841  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M SB3.24 €    
KM39AT18963  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M AT13.53 €    
KM39ES17561  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M ES13.53 €    
KM39IW17560  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M IW12.20 €    
KM39MW18047  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M MW13.53 €    
KM39PW17559  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M PW12.20 €    
KM39SB17562  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M SB13.53 €    
KM40AT27547  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M AT2.46 €    
KM40ES24674  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M ES2.46 €    
KM40IW24673  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M IW1.51 €    
KM40PW24247  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M PW1.51 €    
KM40SB24263  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M SB2.46 €    
KM43AT27670  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M AT3.24 €    
KM43ES26844  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M ES3.24 €    
KM43IW26843  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M IW2.30 €    
KM43PW26842  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M PW2.30 €    
KM43SB26845  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M SB3.24 €    
KM45AT31084  +ADAPTER LK1M AT6.40 €    
KM45ES24845  +ADAPTER LK1M ES6.40 €    
KM45IW24844  +ADAPTER LK1M IW5.45 €    
KM45PW24466  +ADAPTER LK1M PW5.45 €    
KM45SB24481  +ADAPTER LK1M SB6.40 €    
KM46AT27549  +ADAPTER R&M1M AT2.46 €    
KM46ES26175  +ADAPTER R&M1M ES2.46 €    
KM46IW26176  +ADAPTER R&M1M IW1.51 €    
KM46PW26173  +ADAPTER R&M1M PW1.51 €    
KM46SB26174  +ADAPTER R&M1M SB2.46 €    
KM47AT27671  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI3.24 €    
KM47ES26848  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI3.24 €    
KM47IW26847  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.30 €    
KM47PW26846  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.30 €    
KM47SB26849  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI3.24 €    
KM50AT31060  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M AT4.00 €    
KM50ES31867  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M ES4.00 €    
KM50IW31868  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M IW3.05 €    
KM50MW27855  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M MW4.00 €    
KM50PW31865  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M PW3.05 €    
KM50SB31866  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M SB4.00 €    
KM51AT18964  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M AT17.20 €    
KM51ES18736  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M ES17.20 €    
KM51IW18735  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M IW16.31 €    
KM51PW18734  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M PW16.31 €    
KM51SB18737  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M SB17.20 €    
KM52AT27552  +ADAPTER R&M CAT6A1M AT2.46 €    
KM52ES27424  +ADAPTER R&M CAT6A1M ES2.46 €    
KM52IW27421  +ADAPTER R&M CAT6A1M IW1.51 €    
KM52MW27922  +ADAPTER R&M CAT6A1M MW2.46 €    
KM52PW27420  +ADAPTER R&M CAT6A1M PW1.51 €    
KM52SB27425  +ADAPTER R&M CAT6A1M SB2.46 €    
KM53AT27673  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR3.24 €    
KM53ES27430  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR3.24 €    
KM53IW27427  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.30 €    
KM53PW27426  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.30 €    
KM53SB27431  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR3.24 €    
KA Εξαρτήματα επικοινωνιών
TEM Modul
KA1038257  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT3 RJ11 6/44.56 €    
KA1138235  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT5 RJ45 8/85.32 €    
KA1238260  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT5eS RJ45 8/89.67 €    
KA1538350  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6 RJ45 8/89.96 €    
KA1638351  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6S RJ45 8/811.58 €    
KA1738381  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6a RJ45 8/817.31 €    
KA1838455  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6S RJ45 8/8 SLIM12.20 €    
KA2626244  +ADAPTER NEXANS/SCHRACK2M1.92 €    
KA2738345  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS HDMI10.69 €    
KA2838475  +ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI KS11.29 €    
EM Ηλεκτρονικά
TEM Modul
EM12AT38500  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M AT TEM45.36 €    
EM12ES38145  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M ES TEM45.36 €    
EM12IW38144  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M IW TEM42.44 €    
EM12MW38564  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M MW TEM45.36 €    
EM12PW38143  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M PW TEM42.44 €    
EM12SB38146  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M SB TEM45.36 €    
EM13AT38501  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M AT TEM65.93 €    
EM13ES38149  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M ES TEM65.93 €    
EM13IW38148  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M IW TEM62.99 €    
EM13MW38002  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M MW TEM65.93 €    
EM13PW38147  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M PW TEM62.99 €    
EM13SB38150  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M SB TEM65.93 €    
EM14AT38502  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M AT TEM109.03 €    
EM14ES38153  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M ES TEM109.03 €    
EM14IW38152  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M IW TEM106.11 €    
EM14MW38027  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M MW TEM109.03 €    
EM14PW38151  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M PW TEM106.11 €    
EM14SB38154  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M SB TEM109.03 €    
EM15AT38166  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.LED 250W 1M AT TEM35.02 €    
EM15ES38164  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.LED 250W 1M ES TEM35.02 €    
EM15IW38163  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.LED 250W 1M IW TEM31.56 €    
EM15MW38028  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.LED 250W 1M MW TEM35.02 €    
EM15PW38162  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.LED 250W 1M PW TEM31.56 €    
EM15SB38165  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.LED 250W 1M SB TEM35.02 €    
EM16AT38013  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR 1-10V 1M AT69.12 €    
EM16ES38011  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR 1-10V 1M ES69.12 €    
EM16IW38010  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR 1-10V 1M IW66.12 €    
EM16MW38565  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR 1-10V 1M MW TEM69.12 €    
EM16PW38009  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR 1-10V 1M PW66.12 €    
EM16SB38012  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR 1-10V 1M SB69.12 €    
EM1817492  +DIMMER INBOX LED 250W72.74 €    
EM1917491  +DIMMER INBOX DC12/24/48V LED 96W67.61 €    
EM2315279  +DIMMER INBOX R(250W)RC,RL(200VA)64.40 €    
EM25AT38503  +DIMMER TOUCH 2M AT144.26 €    
EM25ES38356  +DIMMER TOUCH 2M ES144.26 €    
EM25IW38357  +DIMMER TOUCH 2M IW141.53 €    
EM25MW38566  +DIMMER TOUCH 2M MW144.26 €    
EM25PW38354  +DIMMER TOUCH 2M PW141.53 €    
EM25SB38355  +DIMMER TOUCH 2M SB144.26 €    
EM26AT38504  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M AT94.64 €    
EM26ES38363  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M ES94.64 €    
EM26IW38362  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M IW91.72 €    
EM26MW38567  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M MW94.64 €    
EM26PW38361  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M PW91.72 €    
EM26SB38364  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M SB94.64 €    
EM2731902  +FREQUENCY FILTER4.48 €    
EM31AT38505  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M AT104.98 €    
EM31ES38384  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M ES104.98 €    
EM31IW38383  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M IW102.01 €    
EM31MW38029  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M MW104.98 €    
EM31PW38382  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M PW102.01 €    
EM31SB38385  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M SB104.98 €    
EM32AT38506  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M AT105.81 €    
EM32ES38442  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M ES105.81 €    
EM32IW38441  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M IW102.82 €    
EM32MW38568  + ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M MW105.81 €    
EM32PW38440  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M PW102.82 €    
EM32SB38443  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M SB105.81 €    
EM38AT38175  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5(2)A 230V~ 2M AT89.32 €    
EM38ES38176  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5(2)A 230V~ 2M ES89.32 €    
EM38IW38177  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5(2)A 230V~ 2M IW86.48 €    
EM38MW38569  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5(2)A 230V~ 2M MW89.32 €    
EM38PW38173  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5(2)A 230V~ 2M PW86.48 €    
EM38SB38174  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5(2)A 230V~ 2M SB89.32 €    
EM39AT38180  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜ. 3(1,5)A 230V~ 2M AT109.73 €    
EM39ES38181  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜ. 3(1,5)A 230V~ 2M ES109.73 €    
EM39IW38182  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜ. 3(1,5)A 230V~ 2M IW106.33 €    
EM39MW38570  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜ. 3(1,5)A 230V~ 2M MW109.73 €    
EM39PW38178  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜ. 3(1,5)A 230V~ 2M PW106.33 €    
EM39SB38179  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜ. 3(1,5)A 230V~ 2M SB109.73 €    
EM40AT15726  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M AT TEM45.74 €    
EM40ES15491  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M ES TEM45.74 €    
EM40IW15492  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M IW TEM42.88 €    
EM40PW15489  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M PW ΤΕΜ42.88 €    
EM40SB15490  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M SB TEM45.74 €    
EM44BK38431  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RFHF 13,56MHz 3M BK189.41 €    
EM4538433  +ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SPLITTER SPL-17.91 €    
EM4738317  +ΚΑΡΤΑ ISO TEM5.48 €    
EM47A138463  +ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜ415.48 €    
EM4938432  +ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΛΕ ΓΙΑ EM44 2x16A 250V~213.14 €    
EM50BL38302  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M BL31.13 €    
EM50GR38304  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M GR31.13 €    
EM50RD38303  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M RD31.13 €    
EM50WH38301  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M WH31.13 €    
EM51RG38305  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 250V~ 2x6W 2M RG36.96 €    
EM52RG38439  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V117.53 €    
EM52RG9038429  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED 3D ΔΥΟ ΧΡΩΜ. 250V~ 2x0.4W 2M RG ML117.53 €    
EM52RG9138430  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED 3D ΔΥΟ ΧΡΩΜ. 250V~ 2x0.4W 2M RG FML117.53 €    
EM52RG9938403  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V117.53 €    
EM5538324  +ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED 250V~ 1.5W, NiMh 6h 7M114.97 €    
EM5738489  +ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ EMRG/ΦΑΚΟΣ LED 230V~ 2M TEM77.41 €    
EM60AT38497  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M AT84.67 €    
EM60ES38315  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M ES84.67 €    
EM60IW38313  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M IW81.76 €    
EM60MW38571  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M MW84.67 €    
EM60PW38249  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M PW81.76 €    
EM60SB38314  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M SB84.67 €    
EM67AT38488  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M AT TEM35.10 €    
EM67ES38468  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M ES TEM35.10 €    
EM67IW38467  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M IW TEM34.10 €    
EM67MW38030  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A 1M MW TEM35.10 €    
EM67PW38466  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M PW TEM34.10 €    
EM67SB38469  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M SB TEM35.10 €    
EM68AT38008  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M AT38.61 €    
EM68ES38006  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M ES38.61 €    
EM68IW38005  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M IW37.56 €    
EM68MW38031  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3,0A 1M MW TEM38.61 €    
EM68PW38004  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M PW37.56 €    
EM68SB38007  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M SB38.61 €    
EM71AT38495  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M AT742.85 €    
EM71ES38493  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M ES742.85 €    
EM71IW38492  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M IW742.85 €    
EM71PW38491  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M PW742.85 €    
EM71SB38494  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M SB742.85 €    
EM80GW38416  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΠΑΦΟΣ 10Α 240V GW116.96 €    
EM81GW38417  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΠΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 10Α 240V102.74 €    
EM82AT38526  +ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 230V~ 1M AT81.97 €    
EM82ES38524  +ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 230V~ 1M ES81.97 €    
EM82IW38523  +ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 230V~ 1M IW81.00 €    
EM82MW38573  +ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 230V~ 1M MW81.97 €    
EM82PW38522  +ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 230V~ 1M PW81.00 €    
EM82SB38525  +ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 230V~ 1M SB81.97 €    
EM90AT15740  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M AT19.60 €    
EM90ES15848  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M ES19.60 €    
EM90IW15849  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M IW16.69 €    
EM90PW15851  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M PW16.69 €    
EM90SB15852  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M SB19.60 €    
EM91AT15741  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M AT18.04 €    
EM91ES15853  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M ES18.04 €    
EM91IW15854  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M IW15.31 €    
EM91PW15855  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M PW15.31 €    
EM91SB15856  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M SB18.04 €    
EM92AT15742  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M AT TEM23.14 €    
EM92ES15857  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M ES TEM23.14 €    
EM92IW15858  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M IW TEM20.22 €    
EM92PW15859  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M PW TEM20.22 €    
EM92SB15860  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M SB TEM23.14 €    
EM93AT15743  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M AT TEM21.87 €    
EM93ES15861  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M ES TEM21.87 €    
EM93IW15862  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M IW TEM18.95 €    
EM93PW15863  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M PW TEM18.95 €    
EM93SB15864  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M SB TEM21.87 €    
EM94AT38562  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V~ 6mA rms 1M AT45.09 €    
EM94ES38560  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V~ 6mA rms 1M ES45.09 €    
EM94IW38559  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V~ 6mA rms 1M IW42.07 €    
EM94MW38563  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V~ 6mA rms 1M MW45.09 €    
EM94PW38558  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V~ 6mA rms 1M PW42.07 €    
EM94SB38561  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V~ 6mA rms 1M SB45.09 €    
EM95AT38498  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M AT82.70 €    
EM95ES38395  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M ES82.70 €    
EM95IW38396  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M IW78.71 €    
EM95PW38393  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M PW78.71 €    
EM95SB38394  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M SB82.70 €    
EM96AT38499  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M AT82.70 €    
EM96ES38401  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M ES82.70 €    
EM96IW38400  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M IW78.71 €    
EM96PW38399  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M PW78.71 €    
EM96SB38402  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M SB82.70 €    
CM Εξαρτήματα
ΤΕΜ Modul
CM1531646  +ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟ 3x1,5mm2 1Μ (10 ΤΕΜ.)7.34 €    
CM1631469  +ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟ 3x2,5mm2 2Μ (10 ΤΕΜ.)7.80 €    
CM1753035  +ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 20mm TEM (100/1)16.36 €    
CM1853039  +ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 35mm TEM (50/1)9.48 €    
CM1953040  +ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 50mm TEM (50/1)11.91 €    
CM22AT18974  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP44 2M AT MODUL TEM10.31 €    
CM22ES18975  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP44 2M ES MODUL TEM10.31 €    
CM22IW18976  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP44 2M IW MODUL TEM7.05 €    
CM22PW18634  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP44 2M PW MODUL TEM7.05 €    
CM22SB18973  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP44 2M SB MODUL TEM10.31 €    
CM23AT18978  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ IP44 2M AT MODUL TEM10.31 €    
CM23ES18979  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ IP44 2M ES MODUL TEM10.31 €    
CM23IW18980  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ IP44 2M IW MODUL TEM7.05 €    
CM23PW18643  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ IP44 2M PW MODUL TEM7.05 €    
CM23SB18977  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ IP44 2M SB MODUL TEM10.31 €    
NM Βάσεις στήριξης
TEM Modul
NM1024235  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 1M1.11 €    
NM1124335  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 1Μ0.95 €    
NM2024236  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 2M1.11 €    
NM2124334  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 2Μ0.95 €    
NM2331453  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 2/3M1.38 €    
NM2431870  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 2M2.13 €    
NM2526927  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 2M1.59 €    
NM3024232  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 3M0.92 €    
NM3231454  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 2/3M1.38 €    
NM4024233  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 4M2.08 €    
NM7024234  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 7M2.46 €    
NM7227160  +BΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 2x7M5.83 €    
OL Πλαίσια Line
TEM Modul
OL10AT26543  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M AT4.94 €    
OL10ES24267  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M ES4.94 €    
OL10IB24265  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M IB4.94 €    
OL10IW24326  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M IW1.67 €    
OL10MW27830  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/2M MW8.15 €    
OL10NB24268  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M NB4.94 €    
OL10PW24249  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M PW1.67 €    
OL10SB26932  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M SB8.15 €    
OL10SG24264  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M SG4.94 €    
OL10SW26436  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M SW9.50 €    
OL10TI26518  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M TI4.94 €    
OL13AT26544  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M AT7.24 €    
OL13ES24937  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M ES7.24 €    
OL13IB24939  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M IB7.24 €    
OL13IW24936  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M IW2.13 €    
OL13MW27831  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M MW11.10 €    
OL13NB24935  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M NB7.24 €    
OL13PW24934  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M PW2.13 €    
OL13SB26434  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M SB11.10 €    
OL13SG24938  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M SG7.24 €    
OL13SW26438  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3 SW12.02 €    
OL13TI26519  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M TI7.24 €    
OL20AT26545  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M AT4.94 €    
OL20ES24272  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M ES4.94 €    
OL20IB24270  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M IB4.94 €    
OL20IW24327  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M IW1.67 €    
OL20MW27786  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M MW8.15 €    
OL20NB24273  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M NB4.94 €    
OL20PW24253  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M PW1.67 €    
OL20SB26235  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SB8.15 €    
OL20SG24269  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SG4.94 €    
OL20SW26440  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SW9.50 €    
OL20TI26520  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M TI4.94 €    
OL23AT26546  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M AT7.24 €    
OL23ES24453  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M ES7.24 €    
OL23IB24451  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M IB7.24 €    
OL23IW24455  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M IW2.13 €    
OL23MW27832  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M MW11.10 €    
OL23NB24454  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M NB7.24 €    
OL23PW24379  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M PW2.13 €    
OL23SB26837  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M SB11.10 €    
OL23SG24450  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M SG7.24 €    
OL23SW26442  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3 SW12.02 €    
OL23TI26521  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M TI7.24 €    
OL24AT26536  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M AT5.86 €    
OL24ES24292  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M ES5.86 €    
OL24IB24290  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M IB5.86 €    
OL24IW24331  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M IW2.38 €    
OL24MW27833  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M MW9.48 €    
OL24NB24293  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M NB5.86 €    
OL24PW24252  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M PW2.38 €    
OL24SB26933  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SB9.48 €    
OL24SG24289  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SG5.86 €    
OL24SW26444  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SW13.96 €    
OL24TI26550  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M TI5.86 €    
OL26AT26537  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M AT6.99 €    
OL26ES24297  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M ES6.99 €    
OL26IB24295  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M IB6.99 €    
OL26IW24332  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M IW2.92 €    
OL26MW27834  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M MW10.80 €    
OL26NB24298  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M NB6.99 €    
OL26PW24250  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M PW2.92 €    
OL26SB26934  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M SB10.80 €    
OL26SG24294  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M SG6.99 €    
OL26SW26446  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M SW16.66 €    
OL26TI26512  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M TI6.99 €    
OL28AT26538  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M AT11.72 €    
OL28ES24917  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M ES11.72 €    
OL28IB24920  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M IB11.72 €    
OL28IW24916  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M IW5.10 €    
OL28MW27910  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M MW16.66 €    
OL28NB24921  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M NB11.72 €    
OL28PW24884  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M PW5.10 €    
OL28SB26935  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M SB16.66 €    
OL28SG24918  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M SG11.72 €    
OL28SW26448  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M SW30.27 €    
OL28TI26513  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M TI11.72 €    
OL29AT26549  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M AT12.66 €    
OL29ES27409  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M ES12.66 €    
OL29IW27408  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M IW5.78 €    
OL29MW27911  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M MW17.96 €    
OL29PW27407  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M PW5.78 €    
OL29SB27410  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M SB17.96 €    
OL29TI26548  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M TI12.66 €    
OL30AT26539  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M AT6.94 €    
OL30ES24277  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M ES6.94 €    
OL30IB24275  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M IB6.94 €    
OL30IW24328  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M IW2.05 €    
OL30MW27787  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M MW10.67 €    
OL30NB24278  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M NB6.94 €    
OL30PW24237  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M PW2.05 €    
OL30SB26236  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SB10.67 €    
OL30SG24274  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SG6.94 €    
OL30SW26450  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SW11.53 €    
OL30TI26514  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M TI6.94 €    
OL40AT26540  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M AT10.40 €    
OL40ES24282  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M ES10.40 €    
OL40IB24280  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M IB10.40 €    
OL40IW24329  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M IW2.81 €    
OL40MW27835  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M MW15.07 €    
OL40NB24283  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M NB10.40 €    
OL40PW24238  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M PW2.81 €    
OL40SB26237  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SB15.07 €    
OL40SG24279  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SG10.40 €    
OL40SW26452  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SW16.31 €    
OL40TI26515  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M TI10.40 €    
OL70AT26541  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M AT12.50 €    
OL70ES24287  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M ES12.50 €    
OL70IB24285  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M IB12.50 €    
OL70IW24330  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M IW4.29 €    
OL70MW27836  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M MW17.60 €    
OL70NB24288  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M NB12.50 €    
OL70PW24239  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M PW4.29 €    
OL70SB26238  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SB17.60 €    
OL70SG24284  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SG12.50 €    
OL70SW26454  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SW25.11 €    
OL70TI26516  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M TI12.50 €    
OS Πλαίσια Soft
TEM Modul
OS10AT26531  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M AT4.94 €    
OS10ES24709  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M ES4.94 €    
OS10IW24701  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M IW1.67 €    
OS10MW27837  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/2M MW8.15 €    
OS10NB24725  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M NB4.94 €    
OS10PW24549  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M PW1.67 €    
OS10SB24757  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M SB8.15 €    
OS10SG24717  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M SG4.94 €    
OS10TI26507  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M TI4.94 €    
OS10WE28789  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M WE9.50 €    
OS10WW26456  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M WW9.50 €    
OS13AT26532  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M AT7.24 €    
OS13ES24946  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M ES7.24 €    
OS13IW24945  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M IW2.13 €    
OS13MW27838  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M MW11.10 €    
OS13NB24944  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M NB7.24 €    
OS13PW24943  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M PW2.13 €    
OS13SB24948  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M SB11.10 €    
OS13SG24947  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M SG7.24 €    
OS13TI26508  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M TI7.24 €    
OS13WE28798  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M WE12.02 €    
OS13WW26458  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M WW12.02 €    
OS20AT26533  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M AT4.94 €    
OS20ES24710  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M ES4.94 €    
OS20IW24702  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M IW1.67 €    
OS20MW27783  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M MW8.15 €    
OS20NB24726  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M NB4.94 €    
OS20PW24550  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M PW1.67 €    
OS20SB24758  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M SB8.15 €    
OS20SG24718  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M SG4.94 €    
OS20TI26509  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M TI4.94 €    
OS20WE28790  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M WE9.50 €    
OS20WW26460  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M WW9.50 €    
OS23AT26534  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M AT7.24 €    
OS23ES24711  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M ES7.24 €    
OS23IW24703  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M IW2.13 €    
OS23MW27839  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M MW11.10 €    
OS23NB24727  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M NB7.24 €    
OS23PW24551  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M PW2.13 €    
OS23SB24759  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M SB11.10 €    
OS23SG24719  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M SG7.24 €    
OS23TI26510  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M TI7.24 €    
OS23WE28791  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M WE12.02 €    
OS23WW26462  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M WW12.02 €    
OS24AT26524  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M AT5.86 €    
OS24ES24715  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M ES5.86 €    
OS24IW24707  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M IW2.38 €    
OS24MW27840  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M MW9.48 €    
OS24NB24731  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M NB5.86 €    
OS24PW24555  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M PW2.38 €    
OS24SB24763  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M SB9.48 €    
OS24SG24723  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M SG5.86 €    
OS24TI26500  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M TI5.86 €    
OS24WE28795  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M WE13.96 €    
OS24WW26464  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M WW13.96 €    
OS26AT26525  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M AT6.99 €    
OS26ES24716  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M ES6.99 €    
OS26IW24708  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M IW2.92 €    
OS26MW27841  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M MW10.80 €    
OS26NB24732  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M NB6.99 €    
OS26PW24556  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M PW2.92 €    
OS26SB24764  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M SB10.80 €    
OS26SG24724  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M SG6.99 €    
OS26TI26501  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M TI6.99 €    
OS26WE28796  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M WE16.66 €    
OS26WW26466  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M WW16.66 €    
OS28AT26526  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M AT11.72 €    
OS28ES24923  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M ES11.72 €    
OS28IW24922  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M IW5.10 €    
OS28MW26096  + ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M MW16.66 €    
OS28NB24926  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M NB11.72 €    
OS28PW24886  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M PW5.10 €    
OS28SB24925  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M SB16.66 €    
OS28SG24924  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M SG11.72 €    
OS28TI26502  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M TI11.72 €    
OS28WE28797  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M WE30.27 €    
OS28WW26468  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M WW30.27 €    
OS30AT26527  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M AT6.94 €    
OS30ES24712  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M ES6.94 €    
OS30IW24704  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M IW2.05 €    
OS30MW27784  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M MW10.67 €    
OS30NB24728  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M NB6.94 €    
OS30PW24552  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M PW2.05 €    
OS30SB24760  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M SB10.67 €    
OS30SG24720  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M SG6.94 €    
OS30TI26503  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M TI6.94 €    
OS30WE28792  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M WE11.53 €    
OS30WW26470  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M WW11.53 €    
OS40AT26528  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M AT10.40 €    
OS40ES24713  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M ES10.40 €    
OS40IW24705  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M IW2.81 €    
OS40MW27842  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M MW15.07 €    
OS40NB24729  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M NB10.40 €    
OS40PW24553  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M PW2.81 €    
OS40SB24761  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M SB15.07 €    
OS40SG24721  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M SG10.40 €    
OS40TI26504  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M TI10.40 €    
OS40WE28793  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M WE16.31 €    
OS40WW26472  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M WW16.31 €    
OS70AT26529  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M AT12.50 €    
OS70ES24714  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M ES12.50 €    
OS70IW24706  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M IW4.29 €    
OS70MW27843  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M MW17.60 €    
OS70NB24730  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M NB12.50 €    
OS70PW24554  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M PW4.29 €    
OS70SB24762  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M SB17.60 €    
OS70SG24722  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M SG12.50 €    
OS70TI26505  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M TI12.50 €    
OS70WE28794  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M WE25.11 €    
OS70WW26474  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M WW25.11 €    
OS72AT26551  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M AT22.09 €    
OS72ES27156  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M ES22.09 €    
OS72IW27155  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M IW11.48 €    
OS72PW27154  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M PW11.48 €    
OS72SB27157  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M SB25.62 €    
OS72TI26511  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M TI22.09 €    
OP Πλαίσια Pure
TEM Modul
OP13ME26320  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M ME32.13 €    
OP13MH26321  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M MH28.54 €    
OP13MN26319  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M MN37.56 €    
OP13MS26318  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M MS35.37 €    
OP13WB26324  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WB32.43 €    
OP13WE26325  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WE34.37 €    
OP13WM26322  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WM32.43 €    
OP13WW26323  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WW32.43 €    
OP20ME26394  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M ME29.54 €    
OP20MH26393  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M MH26.22 €    
OP20MN26396  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M MN33.02 €    
OP20MS26395  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M MS31.67 €    
OP20WB26397  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WB29.62 €    
OP20WE26400  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WE31.56 €    
OP20WM26399  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WM29.62 €    
OP20WW26398  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WW29.62 €    
OP23ME26332  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M ME32.13 €    
OP23MH26333  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M MH28.54 €    
OP23MN26331  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M MN37.56 €    
OP23MS26330  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M MS35.64 €    
OP23WB26336  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WB32.43 €    
OP23WE26337  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WE34.37 €    
OP23WM26334  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WM32.43 €    
OP23WW26335  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WW32.43 €    
OP24ME26406  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M ME38.50 €    
OP24MH26405  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M MH34.21 €    
OP24MN26408  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M MN45.39 €    
OP24MS26407  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M MS43.04 €    
OP24WB26409  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WB35.37 €    
OP24WE26412  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WE37.29 €    
OP24WM26411  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WM35.37 €    
OP24WW26410  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WW35.37 €    
OP26ME26418  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M ME48.71 €    
OP26MH26417  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M MH43.28 €    
OP26MN26420  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M MN58.54 €    
OP26MS26419  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M MS55.05 €    
OP26WB26421  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WB44.98 €    
OP26WE26424  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WE50.68 €    
OP26WM26423  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WM44.98 €    
OP26WW26422  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WW44.98 €    
OP28ME27483  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M ME63.72 €    
OP28MH27482  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M MH63.72 €    
OP28MN27485  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M MN72.58 €    
OP28MS27484  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M MS69.58 €    
OP28WB27486  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WB51.19 €    
OP28WE27489  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WE57.65 €    
OP28WM27488  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WM51.19 €    
OP28WW27487  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WW51.19 €    
OP30ME26344  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M ME32.13 €    
OP30MH26345  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M MH28.54 €    
OP30MN26343  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M MN39.45 €    
OP30MS26342  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M MS36.42 €    
OP30WB26348  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WB32.43 €    
OP30WE26349  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WE34.37 €    
OP30WM26346  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WM32.43 €    
OP30WW26347  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WW32.43 €    
OP40ME26356  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M ME36.34 €    
OP40MH26357  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M MH32.27 €    
OP40MN26355  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M MN42.77 €    
OP40MS26354  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M MS40.55 €    
OP40WB26360  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WB38.29 €    
OP40WE26361  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WE40.18 €    
OP40WM26358  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WM38.29 €    
OP40WW26359  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WW38.29 €    
OP70ME26368  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M ME41.55 €    
OP70MH26369  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M MH36.96 €    
OP70MN26367  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M MN51.46 €    
OP70MS26366  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M MS48.11 €    
OP70WB26372  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WB48.25 €    
OP70WE26373  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WE53.97 €    
OP70WM26370  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WM48.25 €    
OP70WW26371  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WW48.25 €    
AC Κουτιά εξωτερικά Cubo
TEM Modul
AC11ES31907  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 1M ES3.83 €    
AC11IW31906  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 1M IW2.51 €    
AC11PW31905  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 1M PW2.51 €    
AC21ES31910  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 2M ES5.99 €    
AC21IW31909  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 2M IW4.00 €    
AC21PW31908  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 2M PW4.00 €    
AC41ES31913  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 4M ES8.10 €    
AC41IW31912  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 4M IW5.45 €    
AC41PW31911  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 4M PW5.45 €    
AC61ES31916  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 6M ES10.31 €    
AC61IW31915  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 6M IW6.89 €    
AC61PW31914  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 6M PW6.89 €    
AQ Κουτιά προστασίας IP55
TEM Modul
AQ20GY31634  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2M GY6.24 €    
AQ20PW31635  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2M PW6.24 €    
AQ21PW31988  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2M PW9.94 €    
AQ22GY31924  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2X2M GY16.55 €    
AQ22PW31923  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2X2M PW16.55 €    
AQ30GY31636  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M GY9.42 €    
AQ30PW31637  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M PW9.42 €    
AQ31GY31638  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M GY10.85 €    
AQ31PW31639  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M PW10.85 €    
DM Κουτιά τοίχου
TEM Modul
DM3015234  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM30.43 €    
DM3115469  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM3-651.27 €    
DM3324299  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PM3 (20 TEM)5.86 €    
DM3424371  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM30.86 €    
DM4015235  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM41.49 €    
DM4115470  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM4-652.08 €    
DM4324300  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PM4 (20 TEM)6.10 €    
DM4424372  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM40.89 €    
DM7015236  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM72.48 €    
DM7115471  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM7-653.11 €    
DM7227059  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM72-657.99 €    
DM7324301  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PM7 (10 TEM)4.13 €    
DM7424999  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM71.13 €    
DM7531903  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM722.35 €    
DM8015237  +ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ PM (50 ΤΕΜ.)7.91 €    
HM Κουτιά γυψοσανίδας
TEM Modul
HM3015260  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM32.13 €    
HM4015261  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM42.65 €    
HM7015262  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM73.81 €    
HM7231898  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM7210.88 €    
BM Κουτιά για σκυρόδεμα
TEM Modul
BM3015356  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ BM35.70 €    
BM4015358  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ BM46.83 €    
BM7015468  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ BM78.34 €    
BM8026243  +CLIP ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ BM (20 ΤΕΜ.)24.49 €    
BM8226382  +ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ BM0.97 €    
RT Κανάλια αλουμινίου
TEM Modul
RT1024441  +ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ MA 920.49 €    
RT12ES24499  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 2/3M ES1.00 €    
RT12PW24444  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 2/3M PW1.00 €    
RT14ES24497  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 4M ES1.35 €    
RT14PW24443  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 4M PW1.35 €    
RT17ES24495  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 7M ES2.08 €    
RT17PW24442  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 7M PW2.08 €    
RT20ES28708  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 130x65 ES [2m] TEM93.32 €    
RT20PW28709  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 130x65 PW [2m] TEM90.62 €    
RT21ES28761  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 165x65 ES [2m] TEM116.64 €    
RT21PW28762  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 165x65 PW [2m] TEM113.18 €    
RT25ES28710  +ΚΑΛΥΜΜΑ MA 92 ES [2m] TEM28.36 €    
RT25PW28711  +ΚΑΛΥΜΜΑ MA 92 PW [2m] TEM27.48 €    
RT3028712  +ΡΑΦΙ MA 43 [2m] TEM9.08 €    
RT3128763  +ΡΑΦΙ AL MA43 [2m] TEM21.34 €    
RT3228764  +ΡΑΦΙ ΔΙΠΛΟ AL MA43 [2m] TEM24.58 €    
RT35ES28713  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 130x65 ES2.30 €    
RT35PW28714  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 130x65 PW2.30 €    
RT36ES28765  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 165x65 ES11.45 €    
RT36PW28766  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 165x65 PW11.45 €    
RT3828727  +ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MA 65 (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)4.48 €    
RT40ES28715  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 130x65 ES30.67 €    
RT40PW28716  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 130x65 PW30.67 €    
RT41ES28767  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 165x65 ES34.51 €    
RT41PW28768  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 165x65 PW34.51 €    
RT4228728  +ΚΛΙΠ ΓΕΙΩΣΗΣ MA 2x A6.35.10 €    
RT43ES28717  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 130x65 ES33.67 €    
RT43PW28718  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 130x65 PW33.67 €    
RT44ES28769  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 165x65 ES38.50 €    
RT44PW28770  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 165x65 PW38.50 €    
RT45ES28719  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 130x65 ES30.83 €    
RT45PW28720  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 130x65 PW30.83 €    
RT46ES28771  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 165x65 ES37.53 €    
RT46PW28772  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 165x65 PW37.53 €    
RT50ES28723  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΑΠΛΗ 130x65 ES26.33 €    
RT50PW28724  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΑΠΛΗ 130x65 PW26.33 €    
RT51ES28725  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65 ES42.09 €    
RT51PW28726  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65 PW42.09 €    
RT52ES28721  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ 130x65x500 ES67.42 €    
RT52PW28722  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ 130x65x500 PW67.42 €    
RT53ES28279  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65x500 ES127.28 €    
RT53PW28280  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65x500 PW127.28 €    
RB Πίνακες δαπέδου και τοίχου
TEM Modul
RB1026140  +ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ DIN 35mm 1M TEM0.68 €    
RB1126141  +ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ DIN 35mm 2M TEM1.00 €    
RB2028773  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 12+2 TEM45.20 €    
RB20V028281  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 12+2 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ49.22 €    
RB2128774  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 24+4 TEM52.19 €    
RB21V028282  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 24+4 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ66.56 €    
RB2228775  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 36+6 TEM66.23 €    
RB22V028283  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 36+6 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ82.22 €    
RB2328803  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 48+8 TEM88.29 €    
RB23V028284  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 48+8 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ110.30 €    
RB3028776  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM88.78 €    
RB3128777  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM53.54 €    
RB3328778  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM106.08 €    
RB3428779  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM66.85 €    
RB3628780  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM113.54 €    
RB3728781  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM71.33 €    
RB4028800  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM H=88mm95.85 €    
RB4128786  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM H=88mm60.08 €    
RB4328801  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM H=88mm116.45 €    
RB4428787  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM H=88mm75.74 €    
RB4628802  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM H=88mm120.18 €    
RB4728788  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM H=88mm85.37 €    
RB5028285  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 4M49.55 €    
RB5128286  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 7M53.78 €    
RB5228287  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 2x7M65.77 €    
RB5328288  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 4Χ7M87.80 €    
RB55S128289  +ΚΟΥΤΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 4M45.14 €    
RB56S128290  +ΚΟΥΤΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 7M50.68 €    
RB57S228291  +ΚΟΥΤΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 2X7M74.93 €    
RB58S228292  +ΚΟΥΤΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 4X7M123.23 €    
RB6028293  +ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 4M19.31 €    
RB6128294  +ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 7M20.60 €    
RB6228295  +ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 2X7M24.87 €    
RB65S128296  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 4M26.51 €    
RB66S128297  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 7M28.24 €    
RB67S228298  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 2X7M53.49 €    
RB68S228299  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 4X7M86.70 €    
SQ Διακόπτες
TEM Logiq
SQ10ATINXO15007  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ+ΦΩΣ 10AX 250V~ AT XO LOGIQ4.70 €    
SQ10ATXO15004  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ AT XO LOGIQ4.40 €    
SQ10PWINXO15005  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ+ΦΩΣ 10AX 250V~ PW XO LOGIQ3.70 €    
SQ10PWXO15002  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW XO LOGIQ3.38 €    
SQ10TIINXO15006  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ+ΦΩΣ 10AX 250V~ TI XO LOGIQ4.70 €    
SQ10TIXO15003  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ TI XO LOGIQ4.40 €    
SQ11ATIN01XO15022  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 01 10A 250V~ AT XO LOGIQ6.05 €    
SQ11ATIN02XO15025  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 02 10A 250V~ AT XO LOGIQ6.05 €    
SQ11ATXO15019  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ AT XO LOGIQ4.48 €    
SQ11PWIN01XO15020  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 01 10A 250V~ PW XO LOGIQ5.02 €    
SQ11PWIN02XO15023  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 02 10A 250V~ PW XO LOGIQ5.02 €    
SQ11PWXO15017  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW XO LOGIQ3.46 €    
SQ11TIIN01XO15021  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 01 10A 250V~ TI XO LOGIQ6.05 €    
SQ11TIIN02XO15024  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 02 10A 250V~ TI XO LOGIQ6.05 €    
SQ11TIXO15018  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ TI XO LOGIQ4.48 €    
SQ22ATIN03XO15028  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ AT XO LOGIQ8.94 €    
SQ22PWIN03XO15026  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ PW XO LOGIQ7.91 €    
SQ22TIIN03XO15027  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ TI XO LOGIQ8.94 €    
SQ50ATXO15013  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ AT XO LOGIQ5.86 €    
SQ50PWXO15011  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW XO LOGIQ4.86 €    
SQ50TIXO15012  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ TI XO LOGIQ5.86 €    
SQ51ATXO15031  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 10A 250V~ AT XO LOGIQ6.59 €    
SQ51PWXO15029  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 10A 250V~ PW XO LOGIQ5.56 €    
SQ51TIXO15030  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 10A 250V~ TI XO LOGIQ6.59 €    
SQ52ATNT09XO15034  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ AT XO LOGIQ5.97 €    
SQ52PWNT09XO15032  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW XO LOGIQ4.94 €    
SQ52TINT09XO15033  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ TI XO LOGIQ5.97 €    
SQ53ATNT09XO15037  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ AT XO LOGIQ6.62 €    
SQ53PWNT09XO15035  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW XO LOGIQ5.59 €    
SQ53TINT09XO15036  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ TI XO LOGIQ6.62 €    
SQ60ATXO15010  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10A 250V~ AT XO LOGIQ4.73 €    
SQ60PWXO15008  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10A 250V~ PW XO LOGIQ3.73 €    
SQ60TIXO15009  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10A 250V~ TI XO LOGIQ4.73 €    
SQ63ATXO15040  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ AR 10A 250V~ AT XO LOGIQ8.13 €    
SQ63PWXO15038  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ AR 10A 250V~ PW XO LOGIQ7.13 €    
SQ63TIXO15039  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ AR 10A 250V~ TI XO LOGIQ8.13 €    
SQ70ATXO15016  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ AR 10A 250V~ AT XO LOGIQ7.05 €    
SQ70PWXO15014  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ AR 10A 250V~ PW XO LOGIQ6.05 €    
SQ70TIXO15015  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ AR 10A 250V~ TI XO LOGIQ7.05 €    
VQ Πρίζες
TEM Logiq
VQ10ATXO17008  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ AT XO LOGIQ4.13 €    
VQ10GRXO17010  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ GR XO LOGIQ4.13 €    
VQ10ORXO17011  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ OR XO LOGIQ4.13 €    
VQ10PWXO17006  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ PW XO LOGIQ3.13 €    
VQ10RDXO17009  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ RD XO LOGIQ4.13 €    
VQ10TIXO17007  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ TI XO LOGIQ4.13 €    
VQ11ATXO17014  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ AT XO LOGIQ5.83 €    
VQ11PPXO17015  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PP XO LOGIQ4.83 €    
VQ11PTXO17012  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PT XO LOGIQ4.83 €    
VQ11TTXO17013  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ TT XO LOGIQ5.83 €    
VQ16AT17005  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS AT LOGIQ7.53 €    
VQ16PW17003  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS PW LOGIQ6.53 €    
VQ16TI17004  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS TI LOGIQ7.53 €    
KQ Πρίζες επικοινωνιών
TEM Logiq
KQ10ATXO17028  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB AT XO LOGIQ10.45 €    
KQ10PWXO17026  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB PW XO LOGIQ9.45 €    
KQ10TIXO17027  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB TI XO LOGIQ10.45 €    
KQ11ATXO17031  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB AT XO LOGIQ12.58 €    
KQ11PWXO17029  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB PW XO LOGIQ11.56 €    
KQ11TIXO17030  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB PW TI LOGIQ12.58 €    
KQ12ATXO17034  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB AT XO LOGIQ14.66 €    
KQ12PWXO17032  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB PW XO LOGIQ13.64 €    
KQ12TIXO17033  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB TI XO LOGIQ14.66 €    
KQ16ATXO17037  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB AT XO LOGIQ18.17 €    
KQ16PWXO17035  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB PW XO LOGIQ17.15 €    
KQ16TIXO17036  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB TI XO LOGIQ18.17 €    
KQ22ATXO17040  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA AT XO LOGIQ13.10 €    
KQ22PWXO17038  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA PW XO LOGIQ12.07 €    
KQ22TIXO17039  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA TI XO LOGIQ13.10 €    
KQ23ATXO17043  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ AT XO LOGIQ20.49 €    
KQ23PWXO17041  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ PW XO LOGIQ19.47 €    
KQ23TIXO17042  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ TI XO LOGIQ20.49 €    
KQ35ATXO17046  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 AT XO LOGIQ8.13 €    
KQ35PWXO17044  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 PW XO LOGIQ7.13 €    
KQ35TIXO17045  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 TI XO LOGIQ8.13 €    
KQ36ATXO17049  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 AT XO LOGIQ8.13 €    
KQ36PWXO17047  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 PW XO LOGIQ7.13 €    
KQ36TIXO17048  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 TI XO LOGIQ8.13 €    
KQ37ATXO17052  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 AT XO LOGIQ10.13 €    
KQ37PWXO17050  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 PW XO LOGIQ9.10 €    
KQ37TIXO17051  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 TI XO LOGIQ10.13 €    
KQ38ATXO17058  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 AT XO LOGIQ8.45 €    
KQ38PWXO17056  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 PW XO LOGIQ7.43 €    
KQ38TIXO17057  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 TI XO LOGIQ8.45 €    
KQ39ATXO17061  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 AT XO LOGIQ13.61 €    
KQ39PWXO17059  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 PW XO LOGIQ12.58 €    
KQ39TIXO17060  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 TI XO LOGIQ13.61 €    
KQ40ATXO17055  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM AT XO LOGIQ16.98 €    
KQ40PWXO17053  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM PW XO LOGIQ15.96 €    
KQ40TIXO17054  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM TI XO LOGIQ16.98 €    
KQ41ATXO17002  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM AT XO LOGIQ27.35 €    
KQ41PWXO17000  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM PW XO LOGIQ26.33 €    
KQ41TIXO17001  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM TI XO LOGIQ27.35 €    
EQ Ηλεκτρονικά
TEM Logiq
EQ15ATXO15043  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W AT XO LOGIQ29.27 €    
EQ15PWXO15041  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W PW XO LOGIQ28.24 €    
EQ15TIXO15042  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W TI XO LOGIQ29.27 €    
EQ16ATXO15046  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W AT XO LOGIQ53.68 €    
EQ16PWXO15044  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W PW XO LOGIQ52.65 €    
EQ16TIXO15045  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W TI XO LOGIQ53.68 €    
EQ19ATXO15049  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W AT XO LOGIQ63.96 €    
EQ19PWXO15047  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W PW XO LOGIQ62.94 €    
EQ19TIXO15048  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W TI XO LOGIQ63.96 €    
EQ32ATXO38520  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ AT XO LOGIQ77.03 €    
EQ32PWXO38518  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ PW XO LOGIQ76.01 €    
EQ32TIXO38519  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ TI XO LOGIQ77.03 €    
EQ35ATXO38511  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10A 230V~ AT XO LOGIQ63.80 €    
EQ35PWXO38509  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10A 230V~ PW XO LOGIQ62.37 €    
EQ35TIXO38510  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10A 230V~ TI XO LOGIQ63.80 €    
EQ36ATXO38514  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞ/ΘΕΡΜ 5A 230V~ AT XO LOGIQ78.17 €    
EQ36PWXO38512  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞ/ΘΕΡΜ 5A 230V~ PW XO LOGIQ76.73 €    
EQ36TIXO38513  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞ/ΘΕΡΜ 5A 230V~ TI XO LOGIQ78.17 €    
EQ37ATXO38517  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠ 16A 230V~ AT XO LOGIQ168.70 €    
EQ37PWXO38515  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠ 16A 230V~ PW XO LOGIQ167.27 €    
EQ37TIXO38516  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠ 16A 230V~ TI XO LOGIQ168.70 €    
EQ68ATXO38529  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M AT45.09 €    
EQ68PWXO38527  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M PW43.88 €    
EQ68TIXO38528  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 3.0A 1M TI45.09 €    
PQ 
TEM Logiq
PQ10ATXO15052  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ AT XO LOGIQ3.05 €    
PQ10PWXO15050  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ PW XO LOGIQ2.05 €    
PQ10TIXO15051  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ TI XO LOGIQ3.05 €    
OQ Πλαίσια
TEM Logiq
OQ10AT26608  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 1 AT2.05 €    
OQ10PW26555  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 1 PW1.22 €    
OQ10TI26607  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 1 TI2.05 €    
OQ20AT26614  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 2 AT3.05 €    
OQ20PW26556  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 2 PW2.13 €    
OQ20TI26613  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 2 TI3.05 €    
OQ30AT26620  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 3 AT4.35 €    
OQ30PW26557  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 3 PW2.92 €    
OQ30TI26619  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 3 TI4.35 €    
OQ40AT26626  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 4 AT6.45 €    
OQ40PW26558  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 4 PW3.38 €    
OQ40TI26625  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 4 TI6.45 €    
OQ50AT26632  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 5 AT7.70 €    
OQ50PW26559  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 5 PW4.00 €    
OQ50TI26631  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 5 TI7.70 €    
SE Διακόπτες
TEM Ekonomik
SE10CO15289  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ CO4.35 €    
SE10COIN15297  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ CO IN4.64 €    
SE10ES15288  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ ES4.35 €    
SE10ESIN15296  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ ES IN4.64 €    
SE10IW15121  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ IW3.24 €    
SE10IWIN15281  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ IW IN3.51 €    
SE10NB15802  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ NB4.35 €    
SE10NBIN15803  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ NB IN4.64 €    
SE10PW15112  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW3.24 €    
SE10PWIN15280  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW IN3.51 €    
SE11CO15299  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO5.00 €    
SE11COIL15461  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO IL5.62 €    
SE11COTI5015307  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO TI 506.48 €    
SE11COTI5115305  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO TI 516.48 €    
SE11ES15298  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES5.00 €    
SE11ESIL15460  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES IL5.62 €    
SE11ESTI5015306  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES TI 506.48 €    
SE11ESTI5115304  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES TI 516.48 €    
SE11IW15155  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW3.92 €    
SE11IWIL15458  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW IL4.54 €    
SE11IWTI5015128  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW TI 505.27 €    
SE11IWTI5115127  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW TI 515.43 €    
SE11NB15804  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ NB5.00 €    
SE11NBIL15807  +ΜΠΟYTΟΝ 10A 250V~ NB IL5.62 €    
SE11NBTI5015805  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ NB TI 506.48 €    
SE11NBTI5115806  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ NB TI 516.48 €    
SE11PW15154  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW3.92 €    
SE11PWIL15459  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW IL4.54 €    
SE11PWTI5015119  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW TI 505.27 €    
SE11PWTI5115118  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW TI 515.43 €    
SE22ESIN0315977  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ ES IN 08.05 €    
SE22IWIN0315976  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ IW IN 06.97 €    
SE22NBIN0315978  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ NB IN 08.05 €    
SE22PWIN0315975  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ PW IN 06.97 €    
SE50CO15301  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ CO4.86 €    
SE50ES15300  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ ES4.86 €    
SE50IW15123  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ IW3.78 €    
SE50NB15809  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ NB4.86 €    
SE50PW15114  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW3.78 €    
SE51CO15467  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ CO5.62 €    
SE51ES15466  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ ES5.62 €    
SE51IW15129  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ IW4.54 €    
SE51NB15810  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ NB5.62 €    
SE51PW15120  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ PW4.54 €    
SE52CONT0915384  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ CO NT 096.45 €    
SE52ESNT0915383  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ ES NT 096.45 €    
SE52IWNT0915382  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ IW NT 095.40 €    
SE52NBNT0915811  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ NB NT 096.45 €    
SE52PWNT0915381  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW NT 095.40 €    
SE53CONT0915360  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ CO NT 097.10 €    
SE53ESNT0915359  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ ES NT 097.10 €    
SE53IWNT0915315  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ IW NT 095.99 €    
SE53NBNT0915812  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ NB NT 097.10 €    
SE53PWNT0915314  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW NT 095.99 €    
SE60CO15291  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ CO4.70 €    
SE60ES15290  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ ES4.70 €    
SE60IW15122  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ IW3.56 €    
SE60NB15813  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ NB4.70 €    
SE60PW15113  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ PW3.56 €    
SE63CO15303  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ CO6.97 €    
SE63ES15302  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ ES6.97 €    
SE63IW15126  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ IW5.86 €    
SE63NB15814  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ NB6.97 €    
SE63PW15117  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ PW5.86 €    
SE70CO15293  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ CO5.99 €    
SE70ES15292  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ ES5.99 €    
SE70IW15124  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ IW4.86 €    
SE70NB15815  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ NB5.99 €    
SE70PW15115  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ PW4.86 €    
VE Πρίζες
TEM Ekonomik
VE10CO17712  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ CO4.05 €    
VE10COXOKS18759  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2P+E 16A 250V~ CO XO3.46 €    
VE10ES17711  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ ES4.05 €    
VE10ESKS17810  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ES EKONOMIK TEM4.70 €    
VE10IW17469  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ IW2.97 €    
VE10IWKS17809  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IW EKONOMIK TEM3.43 €    
VE10NB17940  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ NB4.05 €    
VE10NBKS18531  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ NB EKONOMIK TEM4.70 €    
VE10PW17464  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ PW2.97 €    
VE10PWKS17808  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PW EKONOMIK TEM3.43 €    
VE11BT17941  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ BT5.86 €    
VE11CT17718  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ CT5.86 €    
VE11II17526  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ II4.59 €    
VE11IT17628  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ IT4.59 €    
VE11PP17527  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PP4.59 €    
VE11PT17627  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PT4.59 €    
VE11ST17717  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ ST5.86 €    
VE16ESKS18319  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS ES8.18 €    
VE16IWKS18318  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS IW6.59 €    
VE16NBKS18320  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS NB8.18 €    
VE16PWKS18317  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS PW6.59 €    
EE Ηλεκτρονικά
TEM Ekonomik
EE15CO15622  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W CO30.11 €    
EE15ES15621  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W ES30.11 €    
EE15IW15620  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W IW28.49 €    
EE15NB15623  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W NB30.11 €    
EE15PW15619  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W PW28.49 €    
EE16CO15627  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W CO54.19 €    
EE16ES15626  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W ES54.19 €    
EE16IW15625  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W IW52.89 €    
EE16NB15628  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W NB54.19 €    
EE16PW15624  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W PW52.89 €    
EE19CO15971  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W CO64.67 €    
EE19ES15970  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W ES64.67 €    
EE19IW15969  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W IW63.34 €    
EE19NB15972  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W NB64.67 €    
EE19PW15968  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W PW63.34 €    
EE32CO38447  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ CO77.30 €    
EE32ES38446  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ ES77.30 €    
EE32IW38445  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ ΙW76.28 €    
EE32NB38448  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ NB77.30 €    
EE32PW38444  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ PW76.28 €    
EE67ES38472  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A ES TEM EKONOMIK36.15 €    
EE67IW38471  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A IW TEM EKONOMIK35.07 €    
EE67NB38474  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A NB TEM EKONOMIK36.15 €    
EE67PW38470  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A PW TEM EKONOMIK35.07 €    
KE Πρίζες επικοινωνιών
TEM Ekonomik
KE10CO17782  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB CO11.07 €    
KE10ES17781  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB ES11.07 €    
KE10IW17780  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB IW9.88 €    
KE10NB17996  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB NB11.07 €    
KE10PW17779  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB PW9.88 €    
KE1138071  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB10.69 €    
KE11CO17720  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB CO13.12 €    
KE11ES17719  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB ES13.12 €    
KE11IW17470  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB IW11.83 €    
KE11NB17997  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB NB13.12 €    
KE11PW17465  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB PW11.83 €    
KE1238072  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB12.83 €    
KE12CO17722  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB CO15.23 €    
KE12ES17721  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB ES15.23 €    
KE12IW17471  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB IW14.07 €    
KE12NB17998  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB NB15.23 €    
KE12PW17466  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB PW14.07 €    
KE1638210  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB16.31 €    
KE16CO17724  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB CO18.68 €    
KE16ES17723  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB ES18.68 €    
KE16IW17550  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB IW17.55 €    
KE16NB17999  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB NB18.68 €    
KE16PW17549  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB PW17.55 €    
KE22CO17786  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA CO13.47 €    
KE22ES17785  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA ES13.47 €    
KE22IW17784  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA IW12.31 €    
KE22NB18500  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA NB13.47 €    
KE22PW17783  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA PW12.31 €    
KE23CO18284  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi CO21.38 €    
KE23ES18283  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi ES21.38 €    
KE23IW18282  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi IW19.74 €    
KE23NB18285  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi NB21.38 €    
KE23PW18281  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi PW19.74 €    
KE35CO18683  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 CO6.48 €    
KE35ES18682  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 ES6.48 €    
KE35IW18681  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 IW5.16 €    
KE35NB18684  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 NB6.48 €    
KE35PW18680  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 PW5.16 €    
KE3631648  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/44.78 €    
KE36CO17726  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 CO6.48 €    
KE36ES17725  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 ES6.48 €    
KE36IW17704  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 IW5.35 €    
KE36NB18501  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 NB6.48 €    
KE36PW17703  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 PW5.35 €    
KE3731414  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/88.96 €    
KE37CO17728  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 CO10.67 €    
KE37ES17727  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 ES10.67 €    
KE37IW17708  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 IW9.53 €    
KE37NB18502  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 NB10.67 €    
KE37PW17707  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 PW9.53 €    
KE3831649  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2xRJ11 6/46.18 €    
KE38ES17988  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 ES7.91 €    
KE38IW17987  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 IW6.72 €    
KE38NB17990  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 NB7.91 €    
KE38PW17986  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 PW6.72 €    
KE3931415  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2xRJ45 12.42 €    
KE39CO17869  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 CO14.18 €    
KE39ES17868  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 ES14.18 €    
KE39IW17710  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 IW13.01 €    
KE39NB18503  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 NB14.18 €    
KE39PW17709  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 PW13.01 €    
KE4031097  +SOCKET CAT6S KSRJ45 8/8 SLIM15.82 €    
KE40ES17799  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM ES17.42 €    
KE40PW17798  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM PW16.23 €    
KE4131098  +ΠΡΙΖΑ CAT6s KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM26.14 €    
KE41ES17801  +ΠΡΙΖΑ CAT6s KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 ES27.73 €    
KE41PW17800  +ΠΡΙΖΑ CAT6s KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 PW26.60 €    
KE4531400  +ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ KS1.32 €    
KE4631406  +ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ KS ΔΙΠΛΗ1.32 €    
KE4731586  +ADAPTER PD DOUBLE1.73 €    
AE 
TEM Ekonomik
AE10CO15373  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ CO EKONOMIK3.51 €    
AE10ES15372  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ES EKONOMIK3.51 €    
AE10IW15371  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ IW EKONOMIK2.30 €    
AE10NB15816  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ NB EKONOMIK3.51 €    
AE10PW15370  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ PW EKONOMIK2.30 €    
AE30IW24158  +ΚΟΥΤΙ 1 IW1.67 €    
AE30PW24159  +ΚΟΥΤΙ 1 PW1.67 €    
AE31PW31504  +ΚΟΥΤΙ ΔΙΠΛΟ PW2.46 €    
AE50PW17517  +ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ PW 5/14.94 €    
AE50TS17518  +ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ TS 5/14.94 €    
PE Πλακίδια
TEM Ekonomik
PE10CO31445  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P CO1.05 €    
PE10ES31438  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P ES1.05 €    
PE10IW31429  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P IW0.65 €    
PE10NB31653  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P NB1.05 €    
PE10PW31422  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P PW0.65 €    
PE20CO24438  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ CO1.05 €    
PE20ES24420  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ ES1.05 €    
PE20IW24369  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ IW0.65 €    
PE20NB31654  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ NB1.05 €    
PE20PW24367  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ PW0.65 €    
PE21ES24421  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ ES1.05 €    
PE21IW24368  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ IW0.65 €    
PE21NB31655  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ NB1.05 €    
PE21PW24366  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ PW0.65 €    
OE Πλαίσια
TEM Ekonomik
OE10CO31401  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 CO1.05 €    
OE10ES24399  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 ES1.05 €    
OE10IW24121  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 IW0.41 €    
OE10NB26158  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 NB1.05 €    
OE10PW24120  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 PW0.41 €    
OE20CO31402  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CO1.73 €    
OE20ES24401  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES1.73 €    
OE20IW24156  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW1.05 €    
OE20NB26159  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB1.73 €    
OE20PW24157  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW1.05 €    
OE21CO31403  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ CO1.73 €    
OE21ES24403  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ ES1.73 €    
OE21IW24154  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ IW1.05 €    
OE21NB26160  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ NB1.73 €    
OE21PW24155  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ PW1.05 €    
OE30CO31404  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CO2.38 €    
OE30ES24405  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES2.38 €    
OE30IW24150  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW1.38 €    
OE30NB26161  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB2.38 €    
OE30PW24151  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW1.38 €    
OE31CO31405  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ CO2.38 €    
OE31ES24407  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ ES2.38 €    
OE31IW24152  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ IW1.38 €    
OE31NB26162  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ NB2.38 €    
OE31PW24153  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ PW1.38 €    
OE40ES24464  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES3.05 €    
OE40IW24462  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW1.73 €    
OE40NB26163  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB3.05 €    
OE40PW24445  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW1.73 €    
OE41ES24465  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ ES3.05 €    
OE41IW24463  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ IW1.73 €    
OE41NB26164  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ NB3.05 €    
OE41PW24446  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ PW1.73 €    
OE50ES27415  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES3.89 €    
OE50IW27414  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW2.38 €    
OE50NB27416  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB3.89 €    
OE50PW27413  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW2.38 €    
OE90BK24096  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BK ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90BL24092  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BL ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90BR24097  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BR ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90BZ24099  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BZ ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.83 €    
OE90CR24098  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK CR ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.83 €    
OE90GO24042  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK GO ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.83 €    
OE90GR24093  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK GR ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90GY24095  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK GY ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90MB24100  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK MB ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.83 €    
OE90PI24090  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK PI ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90RD24089  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK RD ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90VO24091  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK VO ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90WH24094  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK WH ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
OE90YL24088  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK YL ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.49 €    
BE Κουτιά για σκυρόδεμα
TEM Ekonomik
BE1017729  +ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 60-491.38 €    
BE1117635  +ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 60-771.62 €    
SF Διακόπτες IP44
TEM Fontana
SF10GY15061  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ GY5.51 €    
SF10GYTI15069  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ GY TI6.32 €    
SF10PW15073  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ PW5.51 €    
SF10PWTI15079  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ PW TI6.32 €    
SF11GYTI15067  +ΜΠΟΥΤΟΝ IP44 10A 250V~ GY TI6.80 €    
SF11PWTI15083  +ΜΠΟΥΤΟΝ IP44 10A 250V~ PW TI6.80 €    
SF20GY15065  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ IP44 16A 250V~ GY6.35 €    
SF20PW15077  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ IP44 16A 250V~ PW6.35 €    
SF50GY15063  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ GY6.40 €    
SF50PW15075  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ PW6.40 €    
SF51GY15068  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ IP44 10A 250V~ GY TI6.97 €    
SF51PW15084  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ IP44 10A 250V~ PW TI6.97 €    
SF60GY15062  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ GY6.18 €    
SF60GYTI15070  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ GY TI6.99 €    
SF60PW15074  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ PW6.18 €    
SF60PWTI15080  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ PW TI6.99 €    
SF63GY15066  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ GY7.94 €    
SF63PW15078  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ PW7.94 €    
SF70GY15064  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ IP44 16A 250V~GY6.53 €    
SF70PW15076  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ IP44 16A 250V~ PW6.53 €    
VF Πρίζες IP44
TEM Fontana
VF10GY17450  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ IP44 2P+E 16A 250V~ GY5.16 €    
VF10PW17453  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ IP44 2P+E 16A 250V~ PW5.16 €    

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 9Α 1175 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 9227780 fax 210 9226907 internet: papachristou.com.gr


ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

  • Ο τιμοκατάλογος αυτός είναι σε ισχύ απο τον Φεβρουάριο 2023 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
  • Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τυχόν τέλη τα οποία πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον.
  • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Η εφαρμογή της προσωπικής λίστας σας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε συγκεκριμένους κωδικούς σε μία λίστα για ευκολότερη χρήση και επεξεργασία.
  • Η λίστα αφορά το συγκεκριμένο υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιον άλλον.
  • Η εφαρμογή της προσωπικής λίστας χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Επιλέγοντας τις λειτουργίες προσωπικής λίστας αποδέχεστε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τα διαγράψετε από τις επιλογές διαγραφής ή από την αντίστοιχη ρύθμιση στον browser που χρησιμοποιείτε.

papachristou.com.gr