Εχετε επιλέξει τον Γενικό Τιμοκατάλογο TEM

SM Διακόπτες
TEM Modul
SM1031336  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M2.32 €    
SM10AT15728  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M AT3.48 €    
SM10ES15394  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M ES3.48 €    
SM10IW15417  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M IW2.67 €    
SM10PW15222  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M PW2.67 €    
SM10SB15239  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16AX 250V~ 1M SB3.48 €    
SM1131340  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M2.81 €    
SM11AT15730  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M AT4.00 €    
SM11ES15433  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M ES4.00 €    
SM11IW15423  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M IW3.13 €    
SM11PW15238  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M PW3.13 €    
SM11SB15244  +ΜΠΟΥΤΟΝ 16A 250V~ 1M SB4.00 €    
SM1231455  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 20AX 250V~ 1M4.37 €    
SM2031339  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ 1M5.35 €    
SM4031570  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M3.94 €    
SM40ATNT1015735  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M AT NT 105.21 €    
SM40ESNT1015441  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M ES NT 105.21 €    
SM40IWNT1015439  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M IW NT 104.37 €    
SM40PWNT1015438  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M PW NT 104.37 €    
SM40SBNT1015440  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M SB NT 105.21 €    
SM4131576  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M4.54 €    
SM41ATNT1015736  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M AT NT 105.89 €    
SM41ESNT1015445  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M ES NT 105.89 €    
SM41IWNT1015443  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M IW NT 105.02 €    
SM41PWNT1015442  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M PW NT 105.02 €    
SM41SBNT1015444  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 1-0-2 16A 250V~ 1M SB NT 105.89 €    
SM6031337  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M2.86 €    
SM60AT15727  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M AT4.05 €    
SM60ES15395  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M ES4.05 €    
SM60IW15418  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M IW3.21 €    
SM60PW15223  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M PW3.21 €    
SM60SB15240  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 16AX 250V~ 1M SB4.05 €    
SM6131395  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M3.35 €    
SM61AT15737  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M AT4.48 €    
SM61ES15434  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M ES4.48 €    
SM61IW15426  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M IW3.67 €    
SM61PW15275  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M PW3.67 €    
SM61SB15276  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC 16A 250V~ 1M SB4.48 €    
SM62ATCD15739  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M AT CD6.75 €    
SM62ESCD15456  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M ES CD6.75 €    
SM62IWCD15457  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M IW CD5.89 €    
SM62PWCD15454  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M PW CD5.89 €    
SM62SBCD15455  +ΜΠΟΥΤΟΝ NO/NC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 16A 250V~ 1M SB CD6.75 €    
SM7031338  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M5.91 €    
SM70AT15738  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M AT7.05 €    
SM70ES15396  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M ES7.05 €    
SM70IW15419  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M IW6.21 €    
SM70PW15224  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M PW6.21 €    
SM70SB15241  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 16AX 250V~ 1M SB7.05 €    
TM Πλήκτρα
TEM Modul
TM11AT27639  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT1.22 €    
TM11ATIN31096  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN1.38 €    
TM11ATIN0131006  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 011.65 €    
TM11ATIN0231007  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 021.65 €    
TM11ATIN0531008  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 051.65 €    
TM11ATIN0631009  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 061.65 €    
TM11ATIN0731010  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 071.65 €    
TM11ATIN1231011  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT IN 121.65 €    
TM11ATNT0331013  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT NT 031.49 €    
TM11ATNT1031018  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT NT 101.49 €    
TM11ATNT1131019  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M AT NT 111.49 €    
TM11ES24588  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES1.22 €    
TM11ESIN31503  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN1.38 €    
TM11ESIN0124599  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 011.65 €    
TM11ESIN0224598  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 021.65 €    
TM11ESIN0531527  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 051.65 €    
TM11ESIN0631531  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 061.65 €    
TM11ESIN0731529  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 071.65 €    
TM11ESIN1231659  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES IN 121.65 €    
TM11ESNT0331519  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES NT 031.49 €    
TM11ESNT1031575  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES NT 101.49 €    
TM11ESNT1131525  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M ES NT 111.49 €    
TM11IW24659  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW0.32 €    
TM11IWIN31502  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN0.59 €    
TM11IWIN0131501  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 010.81 €    
TM11IWIN0231500  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 020.81 €    
TM11IWIN0531526  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 050.81 €    
TM11IWIN0631530  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 060.81 €    
TM11IWIN0731528  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 070.81 €    
TM11IWIN1231660  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW IN 120.81 €    
TM11IWNT0331518  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW NT 030.68 €    
TM11IWNT1031573  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW NT 100.68 €    
TM11IWNT1131524  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M IW NT 110.68 €    
TM11PW24240  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW0.32 €    
TM11PWIN31293  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN0.59 €    
TM11PWIN0131319  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 010.81 €    
TM11PWIN0231320  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 020.81 €    
TM11PWIN0531354  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 050.81 €    
TM11PWIN0631350  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 060.81 €    
TM11PWIN0731348  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 070.81 €    
TM11PWIN1231657  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW IN 120.81 €    
TM11PWNT0331321  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW NT 030.68 €    
TM11PWNT1031572  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW NT 100.68 €    
TM11PWNT1131381  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M PW NT 110.68 €    
TM11SB24302  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB1.22 €    
TM11SBIN31297  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN1.38 €    
TM11SBIN0131323  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 011.65 €    
TM11SBIN0231324  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 021.65 €    
TM11SBIN0531355  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 051.65 €    
TM11SBIN0631351  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 061.65 €    
TM11SBIN0731349  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 071.65 €    
TM11SBIN1231658  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB IN 121.65 €    
TM11SBNT0331325  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB NT 031.49 €    
TM11SBNT1031574  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB NT 101.49 €    
TM11SBNT1131382  +ΠΛΗΚΤΡΟ 1M SB NT 111.49 €    
TM12AT31987  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT1.78 €    
TM12ATIN31999  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN1.94 €    
TM12ATIN0131993  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 012.19 €    
TM12ATIN0231994  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 022.19 €    
TM12ATIN0531995  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 052.19 €    
TM12ATIN0631996  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 062.19 €    
TM12ATIN0731997  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IN 072.19 €    
TM12ATNT0331004  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT NT 032.03 €    
TM12ATNT1031049  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT NT 102.03 €    
TM12ATNT1131052  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT NT 112.03 €    
TM12ES31533  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES1.78 €    
TM12ESIN31543  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN1.94 €    
TM12ESIN0131547  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 012.19 €    
TM12ESIN0231545  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 022.19 €    
TM12ESIN0531549  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 052.19 €    
TM12ESIN0631553  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 062.19 €    
TM12ESIN0731551  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IN 072.19 €    
TM12ESNT0331535  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES NT 032.03 €    
TM12ESNT1031726  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES NT 102.03 €    
TM12ESNT1131541  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES NT 112.03 €    
TM12IW31532  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW0.89 €    
TM12IWIN31542  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN1.38 €    
TM12IWIN0131546  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 011.65 €    
TM12IWIN0231544  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 021.65 €    
TM12IWIN0531548  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 051.65 €    
TM12IWIN0631552  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 061.65 €    
TM12IWIN0731550  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IN 071.65 €    
TM12IWNT0331534  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW NT 031.49 €    
TM12IWNT1031727  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW NT 101.49 €    
TM12IWNT1131540  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW NT 111.49 €    
TM12PW24241  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW0.89 €    
TM12PWIN31294  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN1.38 €    
TM12PWIN0131296  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 011.65 €    
TM12PWIN0231295  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 021.65 €    
TM12PWIN0531356  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 051.65 €    
TM12PWIN0631360  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 061.65 €    
TM12PWIN0731358  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IN 071.65 €    
TM12PWNT0331312  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW NT 031.49 €    
TM12PWNT1031724  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW NT 101.49 €    
TM12PWNT1131383  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW NT 111.49 €    
TM12SB24255  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB1.78 €    
TM12SBIN31298  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN1.94 €    
TM12SBIN0131300  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 012.19 €    
TM12SBIN0231299  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 022.19 €    
TM12SBIN0531357  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 052.19 €    
TM12SBIN0631361  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 062.19 €    
TM12SBIN0731359  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IN 072.19 €    
TM12SBNT0331313  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB NT 032.03 €    
TM12SBNT1031725  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB NT 102.03 €    
TM12SBNT1131384  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB NT 112.03 €    
TM13ATIL31055  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M AT IL MODUL TEM2.51 €    
TM13ESIL31752  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M ES IL MODUL TEM2.51 €    
TM13IWIL31753  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M IW IL MODUL TEM1.67 €    
TM13PWIL31759  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M PW IL MODUL TEM1.67 €    
TM13SBIL31751  +ΠΛΗΚΤΡΟ 2M SB IL MODUL TEM2.51 €    
TM21AT27555  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M AT1.57 €    
TM21ES24581  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M ES1.57 €    
TM21IW24678  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M IW0.73 €    
TM21PW24246  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M PW0.73 €    
TM21SB24256  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1M SB1.57 €    
TM22AT27556  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M AT2.27 €    
TM22ES24684  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M ES2.27 €    
TM22IW24681  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M IW1.46 €    
TM22PW24658  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M PW1.46 €    
TM22SB24685  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M SB2.27 €    
TM31AT27558  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M AT1.92 €    
TM31ES24985  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M ES1.92 €    
TM31IW24983  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M IW1.03 €    
TM31PW24982  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M PW1.03 €    
TM31SB24984  +ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1M SB1.92 €    
IA Φωτισμός
TEM Modul
IA10OR31314  +ΛΑΜΠΑΚΙ 220V~ 0,25W OR1.51 €    
IA20BL31317  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W BL2.51 €    
IA20GR31315  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W GR2.51 €    
IA20RD31316  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W RD2.51 €    
IA20WH31578  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 220V~ 0,4W WH2.51 €    
IA21RD38270  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 24V AC/DC 0,2W RD2.51 €    
IA21WH38435  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 24V AC/DC 0,2W WH2.51 €    
IA22RD38271  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 12V AC/DC 0,1W RD2.51 €    
IA22WH38434  +ΛΑΜΠΑΚΙ LED 12V AC/DC 0,1W WH2.51 €    
IA5031939  +ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ RC 250V~3.29 €    
VM Πρίζες
TEM Modul
VM10AT18928  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M AT4.97 €    
VM10ES17831  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M ES4.97 €    
VM10GR17657  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M GR4.16 €    
VM10IW17830  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M IW3.89 €    
VM10OR17680  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M OR4.16 €    
VM10PW17649  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M PW3.89 €    
VM10RD17656  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M RD4.16 €    
VM10SB17658  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS 2P+E 16A 250V~ 2M SB4.97 €    
VM11AT18929  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M AT6.78 €    
VM11BT17685  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M BT6.78 €    
VM11IT17832  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M IT5.62 €    
VM11PP17683  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M PP5.62 €    
VM11PT17674  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M PT5.62 €    
VM11ST17833  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+KS+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ 2M ST6.78 €    
VM20AT18944  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M AT4.37 €    
VM20ES17835  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M ES4.37 €    
VM20GR17310  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M GR3.56 €    
VM20IW17834  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M IW3.24 €    
VM20PW17686  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M PW3.24 €    
VM20RD17688  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M RD3.56 €    
VM20SB17687  +ΠΡΙΖΑ EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M SB4.37 €    
VM21AT18934  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M AT4.37 €    
VM21ES17883  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M ES4.37 €    
VM21IW17882  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M IW3.24 €    
VM21PW17877  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M PW3.24 €    
VM21SB17884  +ΠΡΙΖΑ EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M SB4.37 €    
VM8038331  +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ MPE MINI 275V/50Hz27.16 €    
KM Πρίζες επικοινωνιών
TEM Modul
KM10AT18947  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M AT8.29 €    
KM10ES17847  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M ES8.29 €    
KM10IW17846  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M IW7.10 €    
KM10PW17693  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M PW7.10 €    
KM10SB17694  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 1M SB8.29 €    
KM11AT18948  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M AT10.02 €    
KM11ES17843  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M ES10.02 €    
KM11IW17842  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M IW8.88 €    
KM11PW17650  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M PW8.88 €    
KM11SB17659  +ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M SB10.02 €    
KM12AT18949  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M AT12.10 €    
KM12ES17845  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M ES12.10 €    
KM12IW17844  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M IW10.96 €    
KM12PW17651  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M PW10.96 €    
KM12SB17660  +ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB 1M SB12.10 €    
KM15AT18950  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M AT8.32 €    
KM15ES17849  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M ES8.32 €    
KM15IW17848  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M IW7.13 €    
KM15PW17691  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M PW7.13 €    
KM15SB17692  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 1M SB8.32 €    
KM16AT18951  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M AT7.61 €    
KM16ES17930  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M ES7.61 €    
KM16IW17931  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M IW6.78 €    
KM16PW17928  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M PW6.78 €    
KM16SB17929  +ΠΡΙΖΑ SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 1M SB7.61 €    
KM19AT18952  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M AT TEM6.94 €    
KM19ES17888  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M ES TEM6.94 €    
KM19IW17886  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M IW TEM6.08 €    
KM19PW17885  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M PW TEM6.08 €    
KM19SB17887  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 1M SB TEM6.94 €    
KM20AT18953  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M AT7.59 €    
KM20ES18521  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M ES7.59 €    
KM20IW18520  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M IW6.75 €    
KM20PW18519  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M PW6.75 €    
KM20SB18522  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB 2M SB7.59 €    
KM22AT18954  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M AT9.10 €    
KM22ES17841  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M ES9.10 €    
KM22IW17840  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M IW8.29 €    
KM22PW17695  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M PW8.29 €    
KM22SB17696  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA 1M SB9.10 €    
KM23AT18955  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M AT MODUL16.61 €    
KM23ES18631  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M ES MODUL16.61 €    
KM23IW18630  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M IW MODUL15.15 €    
KM23PW18629  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M PW MODUL15.15 €    
KM23SB18632  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 1M SB MODUL16.61 €    
KM24AT18956  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M AT7.59 €    
KM24ES18529  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M ES7.59 €    
KM24IW18528  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M IW6.75 €    
KM24PW18527  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M PW6.75 €    
KM24SB18530  +ΠΡΙΖΑ SAT ΑΠΛΗ 0dB 2M SB7.59 €    
KM25AT18957  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M AT30.02 €    
KM25ES17880  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M ES30.02 €    
KM25IW17879  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M IW28.89 €    
KM25PW17878  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M PW28.89 €    
KM25SB17881  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB 2M SB30.02 €    
KM26AT18958  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M AT MODUL17.17 €    
KM26ES18748  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M ES MODUL17.17 €    
KM26IW18747  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M IW MODUL15.66 €    
KM26PW18746  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M PW MODUL15.66 €    
KM26SB18749  +ΠΡΙΖΑ ΗXEIOY 2M SB MODUL17.17 €    
KM29AT18959  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M AT7.59 €    
KM29ES18525  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M ES7.59 €    
KM29IW18524  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M IW6.75 €    
KM29PW18523  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M PW6.75 €    
KM29SB18526  +ΠΡΙΖΑ R ΑΠΛΗ 0dB 2M SB7.59 €    
KM30AT18960  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M AT6.91 €    
KM30ES17901  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M ES6.91 €    
KM30IW17899  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M IW5.78 €    
KM30PW17898  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M PW5.78 €    
KM30SB17900  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 8/4 1M SB6.91 €    
KM35AT27637  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M AT3.11 €    
KM35ES24587  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M ES3.11 €    
KM35IW24672  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M IW1.97 €    
KM35PW24352  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M PW1.97 €    
KM35SB24355  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS 1M SB3.11 €    
KM36AT18930  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M AT6.89 €    
KM36ES17851  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M ES6.89 €    
KM36IW17850  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M IW5.75 €    
KM36PW17776  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M PW5.75 €    
KM36SB17777  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 8/4 1M SB6.89 €    
KM37AT18962  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M AT7.94 €    
KM37ES17853  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M ES7.94 €    
KM37IW17852  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M IW6.83 €    
KM37PW17681  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M PW6.83 €    
KM37SB17682  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 1M SB7.94 €    
KM38AT27669  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M AT2.84 €    
KM38ES26840  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M ES2.84 €    
KM38IW26839  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M IW2.00 €    
KM38PW26838  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M PW2.00 €    
KM38SB26841  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M SB2.84 €    
KM39AT18963  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M AT11.80 €    
KM39ES17561  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M ES11.80 €    
KM39IW17560  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M IW10.64 €    
KM39PW17559  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M PW10.64 €    
KM39SB17562  +ΠΡΙΖΑ KS CAT6 RJ45 8/8 1M SB11.80 €    
KM40AT27547  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M AT2.16 €    
KM40ES24674  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M ES2.16 €    
KM40IW24673  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M IW1.32 €    
KM40PW24247  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M PW1.32 €    
KM40SB24263  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD 1M SB2.16 €    
KM43AT27670  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M AT2.84 €    
KM43ES26844  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M ES2.84 €    
KM43IW26843  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M IW2.00 €    
KM43PW26842  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M PW2.00 €    
KM43SB26845  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ PD ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1M SB2.84 €    
KM45AT31084  +ADAPTER LK1M AT5.59 €    
KM45ES24845  +ADAPTER LK1M ES5.59 €    
KM45IW24844  +ADAPTER LK1M IW4.75 €    
KM45PW24466  +ADAPTER LK1M PW4.75 €    
KM45SB24481  +ADAPTER LK1M SB5.59 €    
KM46AT27549  +ADAPTER R&M1M AT2.16 €    
KM46ES26175  +ADAPTER R&M1M ES2.16 €    
KM46IW26176  +ADAPTER R&M1M IW1.32 €    
KM46PW26173  +ADAPTER R&M1M PW1.32 €    
KM46SB26174  +ADAPTER R&M1M SB2.16 €    
KM47AT27671  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.84 €    
KM47ES26848  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.84 €    
KM47IW26847  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.00 €    
KM47PW26846  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.00 €    
KM47SB26849  +ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTI2.84 €    
KM50AT31060  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M AT3.48 €    
KM50ES31867  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M ES3.48 €    
KM50IW31868  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M IW2.67 €    
KM50PW31865  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M PW2.67 €    
KM50SB31866  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS UNIVERSAL 1M SB3.48 €    
KM51AT18964  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M AT15.01 €    
KM51ES18736  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M ES15.01 €    
KM51IW18735  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M IW14.20 €    
KM51PW18734  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M PW14.20 €    
KM51SB18737  +ΠΡΙΖΑ USB A 1M SB15.01 €    
KM52AT27552  +ADAPTER R&M CAT6A1M AT2.16 €    
KM52ES27424  +ADAPTER R&M CAT6A1M ES2.16 €    
KM52IW27421  +ADAPTER R&M CAT6A1M IW1.32 €    
KM52PW27420  +ADAPTER R&M CAT6A1M PW1.32 €    
KM52SB27425  +ADAPTER R&M CAT6A1M SB2.16 €    
KM53AT27673  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.84 €    
KM53ES27430  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.84 €    
KM53IW27427  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.00 €    
KM53PW27426  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.00 €    
KM53SB27431  +ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PR2.84 €    
KA Εξαρτήματα επικοινωνιών
TEM Modul
KA1038257  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT3 RJ11 6/44.00 €    
KA1138235  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT5 RJ45 8/84.64 €    
KA1238260  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT5eS RJ45 8/88.45 €    
KA1538350  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6 RJ45 8/88.67 €    
KA1638351  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6S RJ45 8/810.13 €    
KA1738381  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6a RJ45 8/815.07 €    
KA1838455  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS CAT6S RJ45 8/8 SLIM10.64 €    
KA2626244  +ADAPTER NEXANS/SCHRACK2M1.67 €    
KA2738345  +ΥΠΟΔΟΧΗ KS HDMI9.34 €    
KA2838475  +ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI KS9.83 €    
EM Ηλεκτρονικά
TEM Modul
EM12AT38500  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M AT TEM39.56 €    
EM12ES38145  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M ES TEM39.56 €    
EM12IW38144  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M IW TEM37.02 €    
EM12PW38143  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M PW TEM37.02 €    
EM12SB38146  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR RL 40-300W 1M SB TEM39.56 €    
EM13AT38501  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M AT TEM57.51 €    
EM13ES38149  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M ES TEM57.51 €    
EM13IW38148  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M IW TEM54.95 €    
EM13PW38147  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M PW TEM54.95 €    
EM13SB38150  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-60W MAX 6 ΛΑΜ.1M SB TEM57.51 €    
EM14AT38502  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M AT TEM95.09 €    
EM14ES38153  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M ES TEM95.09 €    
EM14IW38152  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M IW TEM92.56 €    
EM14PW38151  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M PW TEM92.56 €    
EM14SB38154  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ.AR LED 0-180W MAX 20 ΛΑΜ.1M SB TEM95.09 €    
EM1817492  +DIMMER INBOX LED 250W63.45 €    
EM1917491  +DIMMER INBOX DC12/24/48V LED 96W58.97 €    
EM2315279  +DIMMER INBOX R(250W)RC,RL(200VA)56.16 €    
EM25AT38503  +DIMMER TOUCH 2M AT125.85 €    
EM25ES38356  +DIMMER TOUCH 2M ES125.85 €    
EM25IW38357  +DIMMER TOUCH 2M IW123.44 €    
EM25PW38354  +DIMMER TOUCH 2M PW123.44 €    
EM25SB38355  +DIMMER TOUCH 2M SB125.85 €    
EM26AT38504  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M AT82.54 €    
EM26ES38363  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M ES82.54 €    
EM26IW38362  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M IW80.00 €    
EM26PW38361  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M PW80.00 €    
EM26SB38364  +DIMMER ΠΡΟΣΘΕΤΟ TOUCH 2M SB82.54 €    
EM2731902  +FREQUENCY FILTER3.92 €    
EM31AT38505  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M AT91.56 €    
EM31ES38384  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M ES91.56 €    
EM31IW38383  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M IW88.97 €    
EM31PW38382  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M PW88.97 €    
EM31SB38385  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 1M SB91.56 €    
EM32AT38506  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M AT92.29 €    
EM32ES38442  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M ES92.29 €    
EM32IW38441  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M IW89.69 €    
EM32PW38440  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M PW89.69 €    
EM32SB38443  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ 2M SB92.29 €    
EM37AT38490  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 6A 230V~ 2M AT164.19 €    
EM37ES38390  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 6A 230V~ 2M ES164.19 €    
EM37IW38389  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 6A 230V~ 2M IW159.57 €    
EM37PW38388  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 6A 230V~ 2M PW159.57 €    
EM37SB38391  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 6A 230V~ 2M SB164.19 €    
EM40AT15726  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M AT TEM39.91 €    
EM40ES15491  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M ES TEM39.91 €    
EM40IW15492  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M IW TEM37.37 €    
EM40PW15489  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M PW ΤΕΜ37.37 €    
EM40SB15490  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 3A 250V~ 3M SB TEM39.91 €    
EM44BK38431  +ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RFHF 13,56MHz 3M BK165.21 €    
EM4538433  +ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SPLITTER SPL-16.89 €    
EM4738317  +ΚΑΡΤΑ ISO TEM4.78 €    
EM47A138463  +ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜ414.78 €    
EM4838316  +ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 2x16A 250V~77.87 €    
EM4938432  +ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΛΕ ΓΙΑ EM44 2x16A 250V~185.90 €    
EM50BL38302  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M BL27.16 €    
EM50GR38304  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M GR27.16 €    
EM50RD38303  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M RD27.16 €    
EM50WH38301  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250V~ 12W 2M WH27.16 €    
EM51RG38305  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 250V~ 2x6W 2M RG32.24 €    
EM52RG38439  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V102.52 €    
EM52RG9038429  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED 3D ΔΥΟ ΧΡΩΜ. 250V~ 2x0.4W 2M RG ML102.52 €    
EM52RG9138430  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED 3D ΔΥΟ ΧΡΩΜ. 250V~ 2x0.4W 2M RG FML102.52 €    
EM52RG9938403  +ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V102.52 €    
EM5538324  +ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED 250V~ 1.5W, NiMh 6h 7M100.28 €    
EM5738489  +ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ EMRG/ΦΑΚΟΣ LED 230V~ 2M TEM67.50 €    
EM60AT38497  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M AT73.87 €    
EM60ES38315  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M ES73.87 €    
EM60IW38313  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M IW71.33 €    
EM60PW38249  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M PW71.33 €    
EM60SB38314  +ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 2.5A 230V~/15A 110V~ 3M SB73.87 €    
EM65AT38496  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 1A 2M AT52.25 €    
EM65ES38407  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 1A 2M ES52.25 €    
EM65IW38406  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 1A 2M IW49.11 €    
EM65PW38405  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 1A 2M PW49.11 €    
EM65SB38408  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 1A 2M SB52.25 €    
EM66AT38478  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.1A 1M AT TEM28.32 €    
EM66ES38158  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.1A 1M ES TEM28.32 €    
EM66IW38157  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.1A 1M IW TEM27.49 €    
EM66PW38156  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.1A 1M PW TEM27.49 €    
EM66SB38159  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.1A 1M SB TEM28.32 €    
EM67AT38488  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M AT TEM30.62 €    
EM67ES38468  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M ES TEM30.62 €    
EM67IW38467  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M IW TEM29.75 €    
EM67PW38466  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M PW TEM29.75 €    
EM67SB38469  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2.4A 1M SB TEM30.62 €    
EM71AT38495  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M AT648.00 €    
EM71ES38493  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M ES648.00 €    
EM71IW38492  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M IW648.00 €    
EM71PW38491  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M PW648.00 €    
EM71SB38494  +FINGERPRINT SWITCH BIOPASS,3A/40V 2M SB648.00 €    
EM80GW38416  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΠΑΦΟΣ 10Α 240V GW102.03 €    
EM81GW38417  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΠΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 10Α 240V89.61 €    
EM90AT15740  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M AT17.09 €    
EM90ES15848  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M ES17.09 €    
EM90IW15849  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M IW14.58 €    
EM90PW15851  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M PW14.58 €    
EM90SB15852  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 230V~ 1M SB17.09 €    
EM91AT15741  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M AT15.74 €    
EM91ES15853  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M ES15.74 €    
EM91IW15854  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M IW13.34 €    
EM91PW15855  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M PW13.34 €    
EM91SB15856  +ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8VA 12V 1M SB15.74 €    
EM92AT15742  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M AT TEM20.20 €    
EM92ES15857  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M ES TEM20.20 €    
EM92IW15858  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M IW TEM17.63 €    
EM92PW15859  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M PW TEM17.63 €    
EM92SB15860  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 220V 1M SB TEM20.20 €    
EM93AT15743  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M AT TEM19.06 €    
EM93ES15861  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M ES TEM19.06 €    
EM93IW15862  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M IW TEM16.55 €    
EM93PW15863  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M PW TEM16.55 €    
EM93SB15864  +ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8VA 12V 1M SB TEM19.06 €    
EM95AT38498  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M AT72.14 €    
EM95ES38395  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M ES72.14 €    
EM95IW38396  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M IW68.66 €    
EM95PW38393  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M PW68.66 €    
EM95SB38394  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 100V AUDIO LINE 2M SB72.14 €    
EM96AT38499  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M AT72.14 €    
EM96ES38401  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M ES72.14 €    
EM96IW38400  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M IW68.66 €    
EM96PW38399  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M PW68.66 €    
EM96SB38402  +ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ 4-8 ohm 35W 2M SB72.14 €    
CM Εξαρτήματα
ΤΕΜ Modul
CM1531646  +ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟ 3x1,5mm2 1Μ (10 ΤΕΜ.)6.40 €    
CM1631469  +ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟ 3x2,5mm2 2Μ (10 ΤΕΜ.)6.78 €    
CM1753035  +ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 20mm TEM (100/1)14.26 €    
CM1853039  +ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 35mm TEM (50/1)8.26 €    
CM1953040  +ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 50mm TEM (50/1)10.37 €    
CM22PW18634  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP44 2M PW MODUL TEM6.16 €    
CM23PW18643  +ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ IP44 2M PW MODUL TEM6.16 €    
NM Βάσεις στήριξης
TEM Modul
NM1024235  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 1M0.97 €    
NM1124335  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 1Μ0.81 €    
NM2024236  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 2M0.97 €    
NM2124334  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 2Μ0.81 €    
NM2331453  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 2/3M1.22 €    
NM2431870  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 2M1.86 €    
NM2526927  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 2M1.38 €    
NM3024232  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 3M0.78 €    
NM3231454  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 2/3M1.22 €    
NM4024233  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 4M1.81 €    
NM7024234  +ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 7M2.16 €    
NM7227160  +BΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 2x7M5.08 €    
OL Πλαίσια Line
TEM Modul
OL10AT26543  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M AT4.29 €    
OL10ES24267  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M ES4.29 €    
OL10IB24265  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M IB4.29 €    
OL10IW24326  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M IW1.46 €    
OL10MG24266  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M MG4.29 €    
OL10NB24268  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M NB4.29 €    
OL10PW24249  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M PW1.46 €    
OL10SB26932  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M SB7.13 €    
OL10SG24264  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M SG4.29 €    
OL10SW26436  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M SW8.29 €    
OL10TI26518  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1M TI4.29 €    
OL13AT26544  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M AT6.32 €    
OL13ES24937  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M ES6.32 €    
OL13IB24939  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M IB6.32 €    
OL13IW24936  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M IW1.86 €    
OL13NB24935  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M NB6.32 €    
OL13PW24934  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M PW1.86 €    
OL13SB26434  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M SB9.67 €    
OL13SG24938  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M SG6.32 €    
OL13SW26438  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3 SW10.48 €    
OL13TI26519  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 1/3M TI6.32 €    
OL20AT26545  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M AT4.29 €    
OL20ES24272  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M ES4.29 €    
OL20IB24270  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M IB4.29 €    
OL20IW24327  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M IW1.46 €    
OL20MG24271  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M MG4.29 €    
OL20NB24273  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M NB4.29 €    
OL20PW24253  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M PW1.46 €    
OL20SB26235  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SB7.13 €    
OL20SE26439  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SE8.29 €    
OL20SG24269  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SG4.29 €    
OL20SW26440  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M SW8.29 €    
OL20TI26520  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2M TI4.29 €    
OL23AT26546  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M AT6.32 €    
OL23ES24453  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M ES6.32 €    
OL23IB24451  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M IB6.32 €    
OL23IW24455  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M IW1.86 €    
OL23MG24452  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3 MG6.32 €    
OL23NB24454  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M NB6.32 €    
OL23PW24379  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M PW1.86 €    
OL23SB26837  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M SB9.67 €    
OL23SG24450  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M SG6.32 €    
OL23SW26442  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3 SW10.48 €    
OL23TI26521  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2/3M TI6.32 €    
OL24AT26536  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M AT5.10 €    
OL24ES24292  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M ES5.10 €    
OL24IB24290  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M IB5.10 €    
OL24IW24331  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M IW2.08 €    
OL24MG24291  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M MG5.10 €    
OL24NB24293  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M NB5.10 €    
OL24PW24252  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M PW2.08 €    
OL24SB26933  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SB8.26 €    
OL24SE26443  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SE12.15 €    
OL24SG24289  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SG5.10 €    
OL24SW26444  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M SW12.15 €    
OL24TI26550  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 2x2M TI5.10 €    
OL26AT26537  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M AT6.10 €    
OL26ES24297  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M ES6.10 €    
OL26IB24295  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M IB6.10 €    
OL26IW24332  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M IW2.54 €    
OL26MG24296  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M MG6.10 €    
OL26NB24298  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M NB6.10 €    
OL26PW24250  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M PW2.54 €    
OL26SB26934  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M SB9.42 €    
OL26SG24294  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M SG6.10 €    
OL26SW26446  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M SW14.55 €    
OL26TI26512  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3x2M TI6.10 €    
OL28AT26538  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M AT10.23 €    
OL28ES24917  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M ES10.23 €    
OL28IB24920  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M IB10.23 €    
OL28IW24916  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M IW4.46 €    
OL28MG24919  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M MG10.23 €    
OL28NB24921  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M NB10.23 €    
OL28PW24884  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M PW4.46 €    
OL28SB26935  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M SB14.55 €    
OL28SG24918  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M SG10.23 €    
OL28SW26448  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M SW26.43 €    
OL28TI26513  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4x2M TI10.23 €    
OL29AT26549  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M AT11.07 €    
OL29ES27409  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M ES11.07 €    
OL29IW27408  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M IW5.02 €    
OL29PW27407  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M PW5.02 €    
OL29SB27410  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M SB15.66 €    
OL29TI26548  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 5x2M TI11.07 €    
OL30AT26539  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M AT6.05 €    
OL30ES24277  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M ES6.05 €    
OL30IB24275  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M IB6.05 €    
OL30IW24328  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M IW1.78 €    
OL30MG24276  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M MG6.05 €    
OL30NB24278  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M NB6.05 €    
OL30PW24237  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M PW1.78 €    
OL30SB26236  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SB9.32 €    
OL30SE26449  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SE10.07 €    
OL30SG24274  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SG6.05 €    
OL30SW26450  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M SW10.07 €    
OL30TI26514  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 3M TI6.05 €    
OL40AT26540  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M AT9.07 €    
OL40ES24282  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M ES9.07 €    
OL40IB24280  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M IB9.07 €    
OL40IW24329  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M IW2.43 €    
OL40MG24281  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M MG9.07 €    
OL40NB24283  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M NB9.07 €    
OL40PW24238  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M PW2.43 €    
OL40SB26237  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SB13.12 €    
OL40SE26451  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SE14.20 €    
OL40SG24279  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SG9.07 €    
OL40SW26452  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M SW14.20 €    
OL40TI26515  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 4M TI9.07 €    
OL70AT26541  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M AT10.91 €    
OL70ES24287  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M ES10.91 €    
OL70IB24285  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M IB10.91 €    
OL70IW24330  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M IW3.73 €    
OL70MG24286  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M MG10.91 €    
OL70NB24288  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M NB10.91 €    
OL70PW24239  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M PW3.73 €    
OL70SB26238  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SB15.36 €    
OL70SE26453  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SE21.92 €    
OL70SG24284  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SG10.91 €    
OL70SW26454  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M SW21.92 €    
OL70TI26516  +ΠΛΑΙΣΙΟ LINE 7M TI10.91 €    
OS Πλαίσια Soft
TEM Modul
OS10AT26531  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M AT4.29 €    
OS10ES24709  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M ES4.29 €    
OS10IW24701  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M IW1.46 €    
OS10NB24725  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M NB4.29 €    
OS10PW24549  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M PW1.46 €    
OS10SB24757  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M SB7.13 €    
OS10SG24717  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M SG4.29 €    
OS10TI26507  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M TI4.29 €    
OS10WE28789  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M WE8.29 €    
OS10WP26455  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M WP8.29 €    
OS10WW26456  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1M WW8.29 €    
OS13AT26532  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M AT6.32 €    
OS13ES24946  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M ES6.32 €    
OS13IW24945  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M IW1.86 €    
OS13NB24944  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M NB6.32 €    
OS13PW24943  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M PW1.86 €    
OS13SB24948  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M SB9.67 €    
OS13SG24947  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M SG6.32 €    
OS13TI26508  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M TI6.32 €    
OS13WE28798  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M WE10.48 €    
OS13WP26457  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M WP10.48 €    
OS13WW26458  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 1/3M WW10.48 €    
OS20AT26533  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M AT4.29 €    
OS20ES24710  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M ES4.29 €    
OS20IW24702  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M IW1.46 €    
OS20NB24726  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M NB4.29 €    
OS20PW24550  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M PW1.46 €    
OS20SB24758  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M SB7.13 €    
OS20SG24718  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M SG4.29 €    
OS20TI26509  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M TI4.29 €    
OS20WE28790  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M WE8.29 €    
OS20WP26459  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M WP8.29 €    
OS20WW26460  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2M WW8.29 €    
OS23AT26534  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M AT6.32 €    
OS23ES24711  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M ES6.32 €    
OS23IW24703  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M IW1.86 €    
OS23NB24727  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M NB6.32 €    
OS23PW24551  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M PW1.86 €    
OS23SB24759  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M SB9.67 €    
OS23SG24719  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M SG6.32 €    
OS23TI26510  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M TI6.32 €    
OS23WE28791  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M WE10.48 €    
OS23WP26461  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M WP10.48 €    
OS23WW26462  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2/3M WW10.48 €    
OS24AT26524  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M AT5.10 €    
OS24ES24715  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M ES5.10 €    
OS24IW24707  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M IW2.08 €    
OS24NB24731  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M NB5.10 €    
OS24PW24555  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M PW2.08 €    
OS24SB24763  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M SB8.26 €    
OS24SG24723  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M SG5.10 €    
OS24TI26500  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M TI5.10 €    
OS24WE28795  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M WE12.15 €    
OS24WP26463  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M WP12.15 €    
OS24WW26464  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x2M WW12.15 €    
OS26AT26525  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M AT6.10 €    
OS26ES24716  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M ES6.10 €    
OS26IW24708  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M IW2.54 €    
OS26NB24732  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M NB6.10 €    
OS26PW24556  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M PW2.54 €    
OS26SB24764  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M SB9.42 €    
OS26SG24724  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M SG6.10 €    
OS26TI26501  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M TI6.10 €    
OS26WE28796  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M WE14.55 €    
OS26WP26465  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M WP14.55 €    
OS26WW26466  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3x2M WW14.55 €    
OS28AT26526  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M AT10.23 €    
OS28ES24923  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M ES10.23 €    
OS28IW24922  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M IW4.46 €    
OS28NB24926  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M NB10.23 €    
OS28PW24886  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M PW4.46 €    
OS28SB24925  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M SB14.55 €    
OS28SG24924  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M SG10.23 €    
OS28TI26502  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M TI10.23 €    
OS28WE28797  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M WE26.43 €    
OS28WP26467  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M WP26.43 €    
OS28WW26468  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4x2M WW26.43 €    
OS30AT26527  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M AT6.05 €    
OS30ES24712  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M ES6.05 €    
OS30IW24704  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M IW1.78 €    
OS30NB24728  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M NB6.05 €    
OS30PW24552  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M PW1.78 €    
OS30SB24760  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M SB9.32 €    
OS30SG24720  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M SG6.05 €    
OS30TI26503  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M TI6.05 €    
OS30WE28792  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M WE10.07 €    
OS30WP26469  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M WP10.07 €    
OS30WW26470  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 3M WW10.07 €    
OS40AT26528  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M AT9.07 €    
OS40ES24713  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M ES9.07 €    
OS40IW24705  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M IW2.43 €    
OS40NB24729  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M NB9.07 €    
OS40PW24553  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M PW2.43 €    
OS40SB24761  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M SB13.12 €    
OS40SG24721  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M SG9.07 €    
OS40TI26504  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M TI9.07 €    
OS40WE28793  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M WE14.20 €    
OS40WP26471  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M WP14.20 €    
OS40WW26472  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 4M WW14.20 €    
OS70AT26529  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M AT10.91 €    
OS70ES24714  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M ES10.91 €    
OS70IW24706  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M IW3.73 €    
OS70NB24730  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M NB10.91 €    
OS70PW24554  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M PW3.73 €    
OS70SB24762  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M SB15.36 €    
OS70SG24722  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M SG10.91 €    
OS70TI26505  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M TI10.91 €    
OS70WE28794  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M WE21.92 €    
OS70WP26473  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M WP21.92 €    
OS70WW26474  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 7M WW21.92 €    
OS72AT26551  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M AT19.28 €    
OS72ES27156  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M ES19.28 €    
OS72IW27155  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M IW10.02 €    
OS72PW27154  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M PW10.02 €    
OS72SB27157  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M SB22.36 €    
OS72TI26511  +ΠΛΑΙΣΙΟ SOFT 2x7M TI19.28 €    
OP Πλαίσια Pure
TEM Modul
OP13GB26329  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M GB31.05 €    
OP13GG26327  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M GG31.05 €    
OP13GW26326  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M GW31.05 €    
OP13GY26328  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M GY31.05 €    
OP13ME26320  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M ME28.03 €    
OP13MH26321  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M MH24.89 €    
OP13MN26319  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M MN32.78 €    
OP13MS26318  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M MS30.86 €    
OP13WB26324  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WB28.30 €    
OP13WE26325  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WE29.97 €    
OP13WM26322  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WM28.30 €    
OP13WW26323  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 1/3M WW28.30 €    
OP20GB26404  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M GB31.29 €    
OP20GG26402  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M GG31.29 €    
OP20GW26401  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M GW31.29 €    
OP20GY26403  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M GY31.29 €    
OP20ME26394  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M ME25.76 €    
OP20MH26393  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M MH22.90 €    
OP20MN26396  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M MN28.81 €    
OP20MS26395  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M MS27.62 €    
OP20WB26397  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WB25.84 €    
OP20WE26400  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WE27.51 €    
OP20WM26399  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WM25.84 €    
OP20WW26398  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2M WW25.84 €    
OP23GB26341  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M GB33.72 €    
OP23GG26339  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M GG33.72 €    
OP23GW26338  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M GW33.72 €    
OP23GY26340  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M GY33.72 €    
OP23ME26332  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M ME28.03 €    
OP23MH26333  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M MH24.89 €    
OP23MN26331  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M MN32.78 €    
OP23MS26330  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M MS31.08 €    
OP23WB26336  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WB28.30 €    
OP23WE26337  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WE29.97 €    
OP23WM26334  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WM28.30 €    
OP23WW26335  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2/3M WW28.30 €    
OP24GB26416  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M GB47.33 €    
OP24GG26414  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M GG47.33 €    
OP24GW26413  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M GW47.33 €    
OP24GY26415  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M GY47.33 €    
OP24ME26406  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M ME33.59 €    
OP24MH26405  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M MH29.86 €    
OP24MN26408  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M MN39.58 €    
OP24MS26407  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M MS37.53 €    
OP24WB26409  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WB30.86 €    
OP24WE26412  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WE32.54 €    
OP24WM26411  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WM30.86 €    
OP24WW26410  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 2x2M WW30.86 €    
OP26GB26428  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M GB62.96 €    
OP26GG26426  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M GG62.96 €    
OP26GW26425  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M GW62.96 €    
OP26GY26427  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M GY62.96 €    
OP26ME26418  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M ME42.50 €    
OP26MH26417  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M MH37.77 €    
OP26MN26420  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M MN51.06 €    
OP26MS26419  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M MS48.03 €    
OP26WB26421  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WB39.23 €    
OP26WE26424  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WE44.23 €    
OP26WM26423  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WM39.23 €    
OP26WW26422  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3x2M WW39.23 €    
OP28GB27493  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M GB68.09 €    
OP28GG27491  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M GG68.09 €    
OP28GW27490  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M GW68.09 €    
OP28GY27492  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M GY68.09 €    
OP28ME27483  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M ME55.59 €    
OP28MH27482  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M MH55.59 €    
OP28MN27485  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M MN63.32 €    
OP28MS27484  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M MS60.70 €    
OP28WB27486  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WB44.66 €    
OP28WE27489  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WE50.27 €    
OP28WM27488  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WM44.66 €    
OP28WW27487  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4x2M WW44.66 €    
OP30GB26353  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M GB35.32 €    
OP30GG26351  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M GG35.32 €    
OP30GW26350  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M GW35.32 €    
OP30GY26352  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M GY35.32 €    
OP30ME26344  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M ME28.03 €    
OP30MH26345  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M MH24.89 €    
OP30MN26343  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M MN34.40 €    
OP30MS26342  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M MS31.78 €    
OP30WB26348  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WB28.30 €    
OP30WE26349  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WE29.97 €    
OP30WM26346  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WM28.30 €    
OP30WW26347  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 3M WW28.30 €    
OP40GB26365  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M GB39.80 €    
OP40GG26363  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M GG39.80 €    
OP40GW26362  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M GW39.80 €    
OP40GY26364  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M GΥ39.80 €    
OP40ME26356  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M ME31.70 €    
OP40MH26357  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M MH28.16 €    
OP40MN26355  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M MN37.34 €    
OP40MS26354  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M MS35.37 €    
OP40WB26360  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WB33.40 €    
OP40WE26361  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WE35.05 €    
OP40WM26358  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WM33.40 €    
OP40WW26359  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 4M WW33.40 €    
OP70GB26377  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M GB49.76 €    
OP70GG26375  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M GG49.76 €    
OP70GW26374  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M GW49.76 €    
OP70GY26376  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M GY49.76 €    
OP70ME26368  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M ME36.26 €    
OP70MH26369  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M MH32.24 €    
OP70MN26367  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M MN44.87 €    
OP70MS26366  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M MS41.96 €    
OP70WB26372  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WB42.09 €    
OP70WE26373  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WE47.09 €    
OP70WM26370  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WM42.09 €    
OP70WW26371  +ΠΛΑΙΣΙΟ PURE 7M WW42.09 €    
AC Κουτιά εξωτερικά Cubo
TEM Modul
AC11ES31907  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 1M ES3.32 €    
AC11IW31906  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 1M IW2.21 €    
AC11PW31905  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 1M PW2.21 €    
AC21ES31910  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 2M ES5.21 €    
AC21IW31909  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 2M IW3.48 €    
AC21PW31908  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 2M PW3.48 €    
AC41ES31913  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 4M ES7.07 €    
AC41IW31912  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 4M IW4.75 €    
AC41PW31911  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 4M PW4.75 €    
AC61ES31916  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 6M ES8.99 €    
AC61IW31915  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 6M IW5.99 €    
AC61PW31914  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP20 6M PW5.99 €    
AQ Κουτιά προστασίας IP55
TEM Modul
AQ20GY31634  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2M GY5.18 €    
AQ20PW31635  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2M PW5.18 €    
AQ21PW31988  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2M PW8.64 €    
AQ22GY31924  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2X2M GY13.77 €    
AQ22PW31923  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 2X2M PW13.77 €    
AQ30GY31636  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M GY7.83 €    
AQ30PW31637  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M PW7.83 €    
AQ31GY31638  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M GY9.02 €    
AQ31PW31639  +ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ CUBO IP55 3M PW9.02 €    
DM Κουτιά τοίχου
TEM Modul
DM3015234  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM30.39 €    
DM3115469  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM3-651.11 €    
DM3324299  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PM3 (20 TEM)5.11 €    
DM3424371  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM30.75 €    
DM4015235  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM41.29 €    
DM4115470  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM4-651.81 €    
DM4324300  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PM4 (20 TEM)5.32 €    
DM4424372  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM40.77 €    
DM7015236  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM72.18 €    
DM7115471  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM7-652.70 €    
DM7227059  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PM72-656.77 €    
DM7324301  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PM7 (10 TEM)3.60 €    
DM7424999  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM70.98 €    
DM7531903  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ PM722.00 €    
DM8015237  +ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ PM (50 ΤΕΜ.)6.90 €    
HM Κουτιά γυψοσανίδας
TEM Modul
HM3015260  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM31.85 €    
HM4015261  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM42.31 €    
HM7015262  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM73.31 €    
HM7231898  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ VM729.23 €    
BM Κουτιά για σκυρόδεμα
TEM Modul
BM3015356  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ BM34.83 €    
BM4015358  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ BM45.81 €    
BM7015468  +ΚΟΥΤΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ BM77.07 €    
BM8026243  +CLIP ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ BM (20 ΤΕΜ.)21.36 €    
BM8226382  +ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ BM0.81 €    
RT Κανάλια αλουμινίου
TEM Modul
RT1024441  +ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ MA 920.42 €    
RT12ES24499  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 2/3M ES0.86 €    
RT12PW24444  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 2/3M PW0.86 €    
RT14ES24497  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 4M ES1.19 €    
RT14PW24443  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 4M PW1.19 €    
RT17ES24495  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 7M ES1.81 €    
RT17PW24442  +ΠΛΑΙΣΙΟ MA 92 7M PW1.81 €    
RT20ES28708  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 130x65 ES [2m] TEM66.16 €    
RT20PW28709  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 130x65 PW [2m] TEM66.16 €    
RT21ES28761  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 165x65 ES [2m] TEM86.08 €    
RT21PW28762  +ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ MA 165x65 PW [2m] TEM86.08 €    
RT25ES28710  +ΚΑΛΥΜΜΑ MA 92 ES [2m] TEM18.26 €    
RT25PW28711  +ΚΑΛΥΜΜΑ MA 92 PW [2m] TEM18.26 €    
RT3028712  +ΡΑΦΙ MA 43 [2m] TEM6.58 €    
RT3128763  +ΡΑΦΙ AL MA43 [2m] TEM9.02 €    
RT3228764  +ΡΑΦΙ ΔΙΠΛΟ AL MA43 [2m] TEM12.10 €    
RT35ES28713  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 130x65 ES1.81 €    
RT35PW28714  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 130x65 PW1.81 €    
RT36ES28765  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 165x65 ES9.07 €    
RT36PW28766  +ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ MA 165x65 PW9.07 €    
RT3828727  +ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MA 65 (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)3.56 €    
RT40ES28715  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 130x65 ES24.27 €    
RT40PW28716  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 130x65 PW24.27 €    
RT41ES28767  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 165x65 ES27.30 €    
RT41PW28768  +ΓΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MA 165x65 PW27.30 €    
RT4228728  +ΚΛΙΠ ΓΕΙΩΣΗΣ MA 2x A6.34.23 €    
RT43ES28717  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 130x65 ES26.65 €    
RT43PW28718  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 130x65 PW26.65 €    
RT44ES28769  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 165x65 ES30.46 €    
RT44PW28770  +ΚΑΜΠΥΛΗ L MA 165x65 PW30.46 €    
RT45ES28719  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 130x65 ES24.38 €    
RT45PW28720  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 130x65 PW24.38 €    
RT46ES28771  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 165x65 ES27.32 €    
RT46PW28772  +ΚΑΜΠΥΛΗ Τ MA 165x65 PW27.32 €    
RT50ES28723  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΑΠΛΗ 130x65 ES20.76 €    
RT50PW28724  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΑΠΛΗ 130x65 PW20.76 €    
RT51ES28725  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65 ES34.56 €    
RT51PW28726  +ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65 PW34.56 €    
RT52ES28721  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ 130x65x500 ES58.86 €    
RT52PW28722  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ 130x65x500 PW58.86 €    
RT53ES28279  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65x500 ES115.78 €    
RT53PW28280  +ΣΤΗΛΗ ΜΑ ΔΙΠΛΗ 2x130x65x500 PW115.78 €    
RB Πίνακες δαπέδου και τοίχου
TEM Modul
RB1026140  +ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ DIN 35mm 1M TEM0.59 €    
RB1126141  +ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ DIN 35mm 2M TEM0.86 €    
RB2028773  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 12+2 TEM39.15 €    
RB20V028281  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 12+2 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ44.25 €    
RB2128774  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 24+4 TEM45.20 €    
RB21V028282  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 24+4 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ59.86 €    
RB2228775  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 36+6 TEM57.35 €    
RB22V028283  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 36+6 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ73.93 €    
RB2328803  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 48+8 TEM76.46 €    
RB23V028284  +ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟ 48+8 TEM ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ99.17 €    
RB3028776  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM72.87 €    
RB3128777  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM45.52 €    
RB3328778  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM91.07 €    
RB3428779  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM60.70 €    
RB3628780  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM100.20 €    
RB3728781  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM66.77 €    
RB4028800  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM H=88mm83.78 €    
RB4128786  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 7 TEM H=88mm52.35 €    
RB4328801  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM H=88mm104.73 €    
RB4428787  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 14 TEM H=88mm69.80 €    
RB4628802  +ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM H=88mm112.35 €    
RB4728788  +ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MT 21 TEM H=88mm76.79 €    
SQ Διακόπτες
TEM Logiq
SQ10ATINXO15007  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ+ΦΩΣ 10AX 250V~ AT XO LOGIQ4.10 €    
SQ10ATXO15004  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ AT XO LOGIQ3.83 €    
SQ10PWINXO15005  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ+ΦΩΣ 10AX 250V~ PW XO LOGIQ3.21 €    
SQ10PWXO15002  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW XO LOGIQ2.94 €    
SQ10TIINXO15006  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ+ΦΩΣ 10AX 250V~ TI XO LOGIQ4.10 €    
SQ10TIXO15003  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ TI XO LOGIQ3.83 €    
SQ11ATIN01XO15022  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 01 10A 250V~ AT XO LOGIQ4.27 €    
SQ11ATIN02XO15025  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 02 10A 250V~ AT XO LOGIQ4.27 €    
SQ11ATXO15019  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ AT XO LOGIQ3.86 €    
SQ11PWIN01XO15020  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 01 10A 250V~ PW XO LOGIQ3.38 €    
SQ11PWIN02XO15023  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 02 10A 250V~ PW XO LOGIQ3.38 €    
SQ11PWXO15017  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW XO LOGIQ2.97 €    
SQ11TIIN01XO15021  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 01 10A 250V~ TI XO LOGIQ4.27 €    
SQ11TIIN02XO15024  +ΜΠΟΥΤΟΝ+ΦΩΣ 02 10A 250V~ TI XO LOGIQ4.27 €    
SQ11TIXO15018  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ TI XO LOGIQ3.86 €    
SQ22ATIN03XO15028  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ AT XO LOGIQ7.78 €    
SQ22PWIN03XO15026  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ PW XO LOGIQ6.89 €    
SQ22TIIN03XO15027  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~ TI XO LOGIQ7.78 €    
SQ50ATXO15013  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ AT XO LOGIQ5.10 €    
SQ50PWXO15011  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW XO LOGIQ4.21 €    
SQ50TIXO15012  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ TI XO LOGIQ5.10 €    
SQ51ATXO15031  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 10A 250V~ AT XO LOGIQ5.75 €    
SQ51PWXO15029  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 10A 250V~ PW XO LOGIQ4.86 €    
SQ51TIXO15030  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 10A 250V~ TI XO LOGIQ5.75 €    
SQ52ATNT09XO15034  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ AT XO LOGIQ5.08 €    
SQ52PWNT09XO15032  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW XO LOGIQ4.19 €    
SQ52TINT09XO15033  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ TI XO LOGIQ5.08 €    
SQ53ATNT09XO15037  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ AT XO LOGIQ5.48 €    
SQ53PWNT09XO15035  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW XO LOGIQ4.59 €    
SQ53TINT09XO15036  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ TI XO LOGIQ5.48 €    
SQ60ATXO15010  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10A 250V~ AT XO LOGIQ4.13 €    
SQ60PWXO15008  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10A 250V~ PW XO LOGIQ3.24 €    
SQ60TIXO15009  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10A 250V~ TI XO LOGIQ4.13 €    
SQ63ATXO15040  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ AR 10A 250V~ AT XO LOGIQ7.10 €    
SQ63PWXO15038  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ AR 10A 250V~ PW XO LOGIQ6.21 €    
SQ63TIXO15039  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ AR 10A 250V~ TI XO LOGIQ7.10 €    
SQ70ATXO15016  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ AR 10A 250V~ AT XO LOGIQ6.16 €    
SQ70PWXO15014  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ AR 10A 250V~ PW XO LOGIQ5.27 €    
SQ70TIXO15015  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ AR 10A 250V~ TI XO LOGIQ6.16 €    
VQ Πρίζες
TEM Logiq
VQ10ATXO17008  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ AT XO LOGIQ3.56 €    
VQ10GRXO17010  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ GR XO LOGIQ3.56 €    
VQ10ORXO17011  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ OR XO LOGIQ3.56 €    
VQ10PWXO17006  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ PW XO LOGIQ2.67 €    
VQ10RDXO17009  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ RD XO LOGIQ3.56 €    
VQ10TIXO17007  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ TI XO LOGIQ3.56 €    
VQ11ATXO17014  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ AT XO LOGIQ5.08 €    
VQ11PPXO17015  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PP XO LOGIQ4.19 €    
VQ11PTXO17012  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PT XO LOGIQ4.19 €    
VQ11TTXO17013  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ TT XO LOGIQ5.08 €    
VQ16AT17005  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS AT LOGIQ6.53 €    
VQ16PW17003  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS PW LOGIQ5.64 €    
VQ16TI17004  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS TI LOGIQ6.53 €    
KQ Πρίζες επικοινωνιών
TEM Logiq
KQ10ATXO17028  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB AT XO LOGIQ7.80 €    
KQ10PWXO17026  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB PW XO LOGIQ6.91 €    
KQ10TIXO17027  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB TI XO LOGIQ7.80 €    
KQ11ATXO17031  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB AT XO LOGIQ9.67 €    
KQ11PWXO17029  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB PW XO LOGIQ8.78 €    
KQ11TIXO17030  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 1dB PW TI LOGIQ9.67 €    
KQ12ATXO17034  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB AT XO LOGIQ11.31 €    
KQ12PWXO17032  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB PW XO LOGIQ10.42 €    
KQ12TIXO17033  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10dB TI XO LOGIQ11.31 €    
KQ16ATXO17037  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB AT XO LOGIQ14.12 €    
KQ16PWXO17035  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB PW XO LOGIQ13.23 €    
KQ16TIXO17036  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB TI XO LOGIQ14.12 €    
KQ22ATXO17040  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA AT XO LOGIQ11.42 €    
KQ22PWXO17038  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA PW XO LOGIQ10.53 €    
KQ22TIXO17039  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA TI XO LOGIQ11.42 €    
KQ23ATXO17043  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ AT XO LOGIQ16.82 €    
KQ23PWXO17041  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ PW XO LOGIQ15.93 €    
KQ23TIXO17042  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ TI XO LOGIQ16.82 €    
KQ35ATXO17046  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 AT XO LOGIQ7.10 €    
KQ35PWXO17044  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 PW XO LOGIQ6.21 €    
KQ35TIXO17045  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 TI XO LOGIQ7.10 €    
KQ36ATXO17049  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 AT XO LOGIQ7.10 €    
KQ36PWXO17047  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 PW XO LOGIQ6.21 €    
KQ36TIXO17048  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 TI XO LOGIQ7.10 €    
KQ37ATXO17052  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 AT XO LOGIQ7.10 €    
KQ37PWXO17050  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 PW XO LOGIQ6.21 €    
KQ37TIXO17051  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 TI XO LOGIQ7.10 €    
KQ38ATXO17058  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 AT XO LOGIQ7.37 €    
KQ38PWXO17056  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 PW XO LOGIQ6.48 €    
KQ38TIXO17057  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 TI XO LOGIQ7.37 €    
KQ39ATXO17061  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 AT XO LOGIQ8.45 €    
KQ39PWXO17059  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 PW XO LOGIQ7.56 €    
KQ39TIXO17060  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 TI XO LOGIQ8.45 €    
KQ40ATXO17055  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM AT XO LOGIQ11.15 €    
KQ40PWXO17053  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM PW XO LOGIQ10.26 €    
KQ40TIXO17054  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM TI XO LOGIQ11.15 €    
KQ41ATXO17002  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM AT XO LOGIQ17.09 €    
KQ41PWXO17000  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM PW XO LOGIQ16.20 €    
KQ41TIXO17001  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM TI XO LOGIQ17.09 €    
EQ Ηλεκτρονικά
TEM Logiq
EQ15ATXO15043  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W AT XO LOGIQ25.19 €    
EQ15PWXO15041  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W PW XO LOGIQ24.30 €    
EQ15TIXO15042  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W TI XO LOGIQ25.19 €    
EQ16ATXO15046  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W AT XO LOGIQ46.82 €    
EQ16PWXO15044  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W PW XO LOGIQ45.93 €    
EQ16TIXO15045  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W TI XO LOGIQ46.82 €    
EQ19ATXO15049  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W AT XO LOGIQ54.03 €    
EQ19PWXO15047  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W PW XO LOGIQ53.14 €    
EQ19TIXO15048  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W TI XO LOGIQ54.03 €    
EQ32ATXO38520  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ AT XO LOGIQ64.85 €    
EQ32PWXO38518  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ PW XO LOGIQ63.96 €    
EQ32TIXO38519  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ TI XO LOGIQ64.85 €    
EQ35ATXO38511  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10A 230V~ AT XO LOGIQ46.79 €    
EQ35PWXO38509  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10A 230V~ PW XO LOGIQ45.90 €    
EQ35TIXO38510  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10A 230V~ TI XO LOGIQ46.79 €    
EQ36ATXO38514  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞ/ΘΕΡΜ 5A 230V~ AT XO LOGIQ54.89 €    
EQ36PWXO38512  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞ/ΘΕΡΜ 5A 230V~ PW XO LOGIQ54.00 €    
EQ36TIXO38513  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞ/ΘΕΡΜ 5A 230V~ TI XO LOGIQ54.89 €    
EQ37ATXO38517  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠ 16A 230V~ AT XO LOGIQ143.99 €    
EQ37PWXO38515  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠ 16A 230V~ PW XO LOGIQ143.10 €    
EQ37TIXO38516  +ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠ 16A 230V~ TI XO LOGIQ143.99 €    
PQ 
TEM Logiq
PQ10ATXO15052  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ AT XO LOGIQ2.21 €    
PQ10PWXO15050  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ PW XO LOGIQ1.32 €    
PQ10TIXO15051  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ TI XO LOGIQ2.21 €    
OQ Πλαίσια
TEM Logiq
OQ10AT26608  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 1 AT1.78 €    
OQ10PW26555  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 1 PW1.08 €    
OQ10TI26607  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 1 TI1.78 €    
OQ20AT26614  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 2 AT2.67 €    
OQ20PW26556  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 2 PW1.86 €    
OQ20TI26613  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 2 TI2.67 €    
OQ30AT26620  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 3 AT3.78 €    
OQ30PW26557  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 3 PW2.54 €    
OQ30TI26619  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 3 TI3.78 €    
OQ40AT26626  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 4 AT5.64 €    
OQ40PW26558  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 4 PW2.94 €    
OQ40TI26625  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 4 TI5.64 €    
OQ50AT26632  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 5 AT6.72 €    
OQ50PW26559  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 5 PW3.48 €    
OQ50TI26631  +ΠΛΑΙΣΙΟ LOGIQ 5 TI6.72 €    
SE Διακόπτες
TEM Ekonomik
SE10CO15289  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ CO3.78 €    
SE10COIN15297  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ CO IN3.92 €    
SE10ES15288  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ ES3.78 €    
SE10ESIN15296  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ ES IN3.92 €    
SE10IW15121  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ IW2.84 €    
SE10IWIN15281  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ IW IN2.94 €    
SE10NB15802  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ NB3.78 €    
SE10NBIN15803  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ NB IN3.92 €    
SE10PW15112  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW2.84 €    
SE10PWIN15280  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW IN2.94 €    
SE11CO15299  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO4.19 €    
SE11COIL15461  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO IL4.78 €    
SE11COTI5015307  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO TI 505.54 €    
SE11COTI5115305  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ CO TI 515.54 €    
SE11ES15298  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES4.19 €    
SE11ESIL15460  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES IL4.78 €    
SE11ESTI5015306  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES TI 505.54 €    
SE11ESTI5115304  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ ES TI 515.54 €    
SE11IW15155  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW3.24 €    
SE11IWIL15458  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW IL3.81 €    
SE11IWTI5015128  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW TI 504.59 €    
SE11IWTI5115127  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ IW TI 514.59 €    
SE11NB15804  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ NB4.19 €    
SE11NBIL15807  +ΜΠΟYTΟΝ 10A 250V~ NB IL4.78 €    
SE11NBTI5015805  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ NB TI 505.54 €    
SE11NBTI5115806  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ NB TI 515.54 €    
SE11PW15154  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW3.24 €    
SE11PWIL15459  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW IL3.81 €    
SE11PWTI5015119  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW TI 504.59 €    
SE11PWTI5115118  +ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ PW TI 514.59 €    
SE22ESIN0315977  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ ES IN 07.02 €    
SE22IWIN0315976  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ IW IN 06.08 €    
SE22NBIN0315978  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ NB IN 07.02 €    
SE22PWIN0315975  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2POLE 16AX 250V~ PW IN 06.08 €    
SE50CO15301  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ CO4.21 €    
SE50ES15300  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ ES4.21 €    
SE50IW15123  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ IW3.27 €    
SE50NB15809  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ NB4.21 €    
SE50PW15114  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ PW3.27 €    
SE51CO15467  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ CO4.78 €    
SE51ES15466  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ ES4.78 €    
SE51IW15129  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ IW3.81 €    
SE51NB15810  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ NB4.78 €    
SE51PW15120  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ 16A 250V~ PW3.81 €    
SE52CONT0915384  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ CO NT 095.51 €    
SE52ESNT0915383  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ ES NT 095.51 €    
SE52IWNT0915382  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ IW NT 094.54 €    
SE52NBNT0915811  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ NB NT 095.51 €    
SE52PWNT0915381  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW NT 094.54 €    
SE53CONT0915360  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ CO NT 096.05 €    
SE53ESNT0915359  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ ES NT 096.05 €    
SE53IWNT0915315  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ IW NT 095.08 €    
SE53NBNT0915812  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ NB NT 096.05 €    
SE53PWNT0915314  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ 10A 250V~ PW NT 095.08 €    
SE60CO15291  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ CO4.10 €    
SE60ES15290  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ ES4.10 €    
SE60IW15122  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ IW3.13 €    
SE60NB15813  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ NB4.10 €    
SE60PW15113  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ PW3.13 €    
SE63CO15303  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ CO5.91 €    
SE63ES15302  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ ES5.91 €    
SE63IW15126  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ IW4.97 €    
SE63NB15814  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ NB5.91 €    
SE63PW15117  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ 10AX 250V~ PW4.97 €    
SE70CO15293  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ ES5.21 €    
SE70ES15292  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ ES5.21 €    
SE70IW15124  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ IW4.21 €    
SE70NB15815  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ NB5.21 €    
SE70PW15115  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~ PW4.21 €    
VE Πρίζες
TEM Ekonomik
VE10CO17712  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ CO3.54 €    
VE10COXOKS18759  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2P+E 16A 250V~ CO XO3.02 €    
VE10ES17711  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ ES3.54 €    
VE10ESKS17810  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ES EKONOMIK TEM3.97 €    
VE10IW17469  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ IW2.59 €    
VE10IWKS17809  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IW EKONOMIK TEM3.00 €    
VE10NB17940  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ NB3.54 €    
VE10NBKS18531  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ NB EKONOMIK TEM3.97 €    
VE10PW17464  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2P+E 16A 250V~ PW2.59 €    
VE10PWKS17808  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PW EKONOMIK TEM3.00 €    
VE11BT17941  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ BT4.97 €    
VE11CT17718  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ CT4.97 €    
VE11II17526  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ II4.02 €    
VE11IT17628  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ IT4.02 €    
VE11PP17527  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PP4.02 €    
VE11PT17627  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ PT4.02 €    
VE11ST17717  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ 2P+E 16A 250V~ ST4.97 €    
VE16ESKS18319  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS ES7.16 €    
VE16IWKS18318  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS IW5.75 €    
VE16NBKS18320  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS NB7.16 €    
VE16PWKS18317  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 2P+E 16A 250V~ KS PW5.75 €    
EE Ηλεκτρονικά
TEM Ekonomik
EE15CO15622  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W CO26.14 €    
EE15ES15621  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W ES26.14 €    
EE15IW15620  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W IW24.71 €    
EE15NB15623  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W NB26.14 €    
EE15PW15619  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RL 400W PW24.71 €    
EE16CO15627  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W CO47.12 €    
EE16ES15626  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W ES47.12 €    
EE16IW15625  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W IW46.01 €    
EE16NB15628  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W NB47.12 €    
EE16PW15624  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR RLC 400W PW46.01 €    
EE19CO15971  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W CO56.40 €    
EE19ES15970  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W ES56.40 €    
EE19IW15969  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W IW55.27 €    
EE19NB15972  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W NB56.40 €    
EE19PW15968  +ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ AR LED 100W PW55.27 €    
EE32CO38447  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ CO67.45 €    
EE32ES38446  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ ES67.45 €    
EE32IW38445  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ ΙW66.53 €    
EE32NB38448  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ NB67.45 €    
EE32PW38444  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IR 5A 230V~ PW66.53 €    
EE67CO38473  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A CO TEM EKONOMIK31.54 €    
EE67ES38472  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A ES TEM EKONOMIK31.54 €    
EE67IW38471  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A IW TEM EKONOMIK30.59 €    
EE67NB38474  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A NB TEM EKONOMIK31.54 €    
EE67PW38470  +ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB 5V 2,4A PW TEM EKONOMIK30.59 €    
KE Πρίζες επικοινωνιών
TEM Ekonomik
KE10CO17782  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB CO9.50 €    
KE10ES17781  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB ES9.50 €    
KE10IW17780  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB IW8.48 €    
KE10NB17996  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB NB9.50 €    
KE10PW17779  +ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 0dB PW8.48 €    
KE1138071  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB9.34 €    
KE11CO17720  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB CO11.31 €    
KE11ES17719  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB ES11.31 €    
KE11IW17470  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB IW10.31 €    
KE11NB17997  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB NB11.31 €    
KE11PW17465  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2dB PW10.31 €    
KE1238072  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB11.18 €    
KE12CO17722  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB CO13.15 €    
KE12ES17721  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB ES13.15 €    
KE12IW17471  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB IW12.12 €    
KE12NB17998  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB NB13.15 €    
KE12PW17466  +ΠΡΙΖΑ TV-R ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 8,5dB PW12.12 €    
KE1638210  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB14.20 €    
KE16CO17724  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB CO16.17 €    
KE16ES17723  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB ES16.17 €    
KE16IW17550  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB IW15.17 €    
KE16NB17999  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB NB16.17 €    
KE16PW17549  +ΠΡΙΖΑ SAT-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 3dB PW15.17 €    
KE22CO17786  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA CO11.61 €    
KE22ES17785  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA ES11.61 €    
KE22IW17784  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA IW10.58 €    
KE22NB18500  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA NB11.61 €    
KE22PW17783  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΟΥ 2xRCA PW10.58 €    
KE23CO18284  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi CO18.47 €    
KE23ES18283  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi ES18.47 €    
KE23IW18282  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi IW17.06 €    
KE23NB18285  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi NB18.47 €    
KE23PW18281  +ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΟΥ Hi-Fi PW17.06 €    
KE35CO18683  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 CO5.54 €    
KE35ES18682  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 ES5.54 €    
KE35IW18681  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 IW4.51 €    
KE35NB18684  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 NB5.54 €    
KE35PW18680  +ΠΡΙΖΑ TEL LT RJ11 6/4 PW4.51 €    
KE3631648  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/44.16 €    
KE36CO17726  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 CO5.54 €    
KE36ES17725  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 ES5.54 €    
KE36IW17704  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 IW4.51 €    
KE36NB18501  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 NB5.54 €    
KE36PW17703  +ΠΡΙΖΑ TEL KS RJ11 6/4 PW4.51 €    
KE3731414  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/87.80 €    
KE37CO17728  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 CO9.18 €    
KE37ES17727  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 ES9.18 €    
KE37IW17708  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 IW8.15 €    
KE37NB18502  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 NB9.18 €    
KE37PW17707  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS RJ45 8/8 PW8.15 €    
KE3831649  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2xRJ11 6/45.40 €    
KE38ES17988  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 ES6.75 €    
KE38IW17987  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 IW5.72 €    
KE38NB17990  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 NB6.75 €    
KE38PW17986  +ΠΡΙΖΑ TEL KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ11 6/4 PW5.72 €    
KE3931415  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2xRJ45 10.83 €    
KE39CO17869  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 CO12.20 €    
KE39ES17868  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 ES12.20 €    
KE39IW17710  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 IW11.21 €    
KE39NB18503  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 NB12.20 €    
KE39PW17709  +ΠΡΙΖΑ CAT5e KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 PW11.21 €    
KE4031097  +SOCKET CAT6S KSRJ45 8/8 SLIM13.80 €    
KE40ES17799  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM ES15.17 €    
KE40PW17798  +ΠΡΙΖΑ CAT6S KS RJ45 8/8 SLIM PW14.15 €    
KE4131098  +ΠΡΙΖΑ CAT6s KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 SLIM22.82 €    
KE41ES17801  +ΠΡΙΖΑ CAT6s KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 ES24.19 €    
KE41PW17800  +ΠΡΙΖΑ CAT6s KS ΔΙΠΛΗ 2x RJ45 8/8 PW23.19 €    
KE4531400  +ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ KS1.16 €    
KE4631406  +ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ KS ΔΙΠΛΗ1.16 €    
KE4731586  +ADAPTER PD DOUBLE1.51 €    
AE 
TEM Ekonomik
AE10CO15373  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ CO EKONOMIK2.94 €    
AE10ES15372  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ES EKONOMIK2.94 €    
AE10IW15371  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ IW EKONOMIK2.00 €    
AE10NB15816  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ NB EKONOMIK2.94 €    
AE10PW15370  +ΚΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ PW EKONOMIK2.00 €    
AE30IW24158  +ΚΟΥΤΙ 1 IW1.40 €    
AE30PW24159  +ΚΟΥΤΙ 1 PW1.40 €    
AE31PW31504  +ΚΟΥΤΙ ΔΙΠΛΟ PW2.16 €    
AE50PW17517  +ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ PW 5/14.29 €    
AE50TS17518  +ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ TS 5/14.29 €    
PE Πλακίδια
TEM Ekonomik
PE10CO31445  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P CO0.92 €    
PE10ES31438  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P ES0.92 €    
PE10IW31429  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P IW0.57 €    
PE10NB31653  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P NB0.92 €    
PE10PW31422  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV-R 2P/3P PW0.57 €    
PE20CO24438  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ CO0.92 €    
PE20ES24420  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ ES0.92 €    
PE20IW24369  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ IW0.57 €    
PE20NB31654  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ NB0.92 €    
PE20PW24367  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS ΜΟΝΟ PW0.57 €    
PE21ES24421  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ ES0.92 €    
PE21IW24368  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ IW0.57 €    
PE21NB31655  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ NB0.92 €    
PE21PW24366  +ΠΛΑΚΙΔΙΟ KS/PD ΔΙΠΛΟ PW0.57 €    
OE Πλαίσια
TEM Ekonomik
OE10CO31401  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 CO0.92 €    
OE10ES24399  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 ES0.92 €    
OE10IW24121  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 IW0.32 €    
OE10NB26158  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 NB0.92 €    
OE10PW24120  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 1 PW0.32 €    
OE20CO31402  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CO1.51 €    
OE20ES24401  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES1.51 €    
OE20IW24156  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW0.92 €    
OE20NB26159  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB1.51 €    
OE20PW24157  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW0.92 €    
OE21CO31403  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ CO1.51 €    
OE21ES24403  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ ES1.51 €    
OE21IW24154  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ IW0.92 €    
OE21NB26160  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ NB1.51 €    
OE21PW24155  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 2 ΚΑΘΕΤΟ PW0.92 €    
OE30CO31404  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CO2.08 €    
OE30ES24405  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES2.08 €    
OE30IW24150  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW1.22 €    
OE30NB26161  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB2.08 €    
OE30PW24151  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW1.22 €    
OE31CO31405  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ CO2.08 €    
OE31ES24407  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ ES2.08 €    
OE31IW24152  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ IW1.22 €    
OE31NB26162  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ NB2.08 €    
OE31PW24153  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 3 ΚΑΘΕΤΟ PW1.22 €    
OE40ES24464  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES2.67 €    
OE40IW24462  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW1.51 €    
OE40NB26163  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB2.67 €    
OE40PW24445  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW1.51 €    
OE41ES24465  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ ES2.67 €    
OE41IW24463  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ IW1.51 €    
OE41NB26164  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ NB2.67 €    
OE41PW24446  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 4 ΚΑΘΕΤΟ PW1.51 €    
OE50ES27415  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ES3.38 €    
OE50IW27414  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IW2.08 €    
OE50NB27416  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NB3.38 €    
OE50PW27413  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PW2.08 €    
OE90BK24096  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BK ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90BL24092  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BL ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90BR24097  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BR ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90BZ24099  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK BZ ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.19 €    
OE90CR24098  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK CR ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.19 €    
OE90GO24042  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK GO ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.19 €    
OE90GR24093  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK GR ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90GY24095  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK GY ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90MB24100  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK MB ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)4.19 €    
OE90PI24090  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK PI ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90RD24089  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK RD ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90VO24091  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK VO ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90WH24094  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK WH ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
OE90YL24088  +ΠΛΑΙΣΙΟ EKONOMIK YL ΔΙΑΚΟΣΜ. (5 τεμ)1.30 €    
BE Κουτιά για σκυρόδεμα
TEM Ekonomik
BE1017729  +ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 60-491.16 €    
BE1117635  +ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 60-771.38 €    
SF Διακόπτες IP44
TEM Fontana
SF10GY15061  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ GY4.81 €    
SF10GYTI15069  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ GY TI5.51 €    
SF10PW15073  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ PW4.81 €    
SF10PWTI15079  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ PW TI5.51 €    
SF11GYTI15067  +ΜΠΟΥΤΟΝ IP44 10A 250V~ GY TI5.91 €    
SF11PWTI15083  +ΜΠΟΥΤΟΝ IP44 10A 250V~ PW TI5.91 €    
SF20GY15065  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ IP44 16A 250V~ GY5.54 €    
SF20PW15077  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ IP44 16A 250V~ PW5.54 €    
SF50GY15063  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ GY5.59 €    
SF50PW15075  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ IP44 16A 250V~ PW5.59 €    
SF51GY15068  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ IP44 10A 250V~ GY TI6.08 €    
SF51PW15084  +ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ IP44 10A 250V~ PW TI6.08 €    
SF60GY15062  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ GY5.40 €    
SF60GYTI15070  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ GY TI6.10 €    
SF60PW15074  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ PW5.40 €    
SF60PWTI15080  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ PW TI6.10 €    
SF63GY15066  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ GY6.91 €    
SF63PW15078  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ IP44 16A 250V~ PW6.91 €    
SF70GY15064  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ IP44 16A 250V~GY5.70 €    
SF70PW15076  +ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ IP44 16A 250V~ PW5.70 €    
VF Πρίζες IP44
TEM Fontana
VF10GY17450  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ IP44 2P+E 16A 250V~ GY4.51 €    
VF10PW17453  +ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΛΥΜΜΑ IP44 2P+E 16A 250V~ PW4.51 €    

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 9Α 1175 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 9227780 fax 210 9226907 internet: papachristou.com.gr


ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

  • Ο τιμοκατάλογος αυτός είναι σε ισχύ απο τον Φεβρουάριο 2021 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
  • Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τυχόν τέλη τα οποία πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον.
  • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Η εφαρμογή της προσωπικής λίστας σας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε συγκεκριμένους κωδικούς σε μία λίστα για ευκολότερη χρήση και επεξεργασία.
  • Η λίστα αφορά το συγκεκριμένο υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιον άλλον.
  • Η εφαρμογή της προσωπικής λίστας χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Επιλέγοντας τις λειτουργίες προσωπικής λίστας αποδέχεστε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τα διαγράψετε από τις επιλογές διαγραφής ή από την αντίστοιχη ρύθμιση στον browser που χρησιμοποιείτε.

papachristou.com.gr