ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ>

Ειδικοί Εξαεριστήρες

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

CAA

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες με αντιοξειδωτική προστασία.

OUTDOOR

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες εξωτερικού χώρου για εξαερισμό μέσω αγωγών.

SYSTEMA

Σύστημα εξαερισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευών.

TEMPERO 100

Εξαεριστήρες ανάκτησης ενέργειας (energy recovery) για ανανέωση του αέρα.

 

papachristou.com

67

1957-2024
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 210 9227780
    Fax: 210 9226907
E-mail: info@papachristou.com.gr