ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ>

Ειδικοί Εξαεριστήρες

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

CAA

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες με αντιοξειδωτική προστασία.

OUTDOOR

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες εξωτερικού χώρου για εξαερισμό μέσω αγωγών.

SYSTEMA

Σύστημα εξαερισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευών.

TEMPERO 100

Εξαεριστήρες ανάκτησης ενέργειας (energy recovery) για ανανέωση του αέρα.

 

papachristou.com

66

1957-2023
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 21 09227780
    mobile: 6936 123893
    Fax: 21 09226907
E-mail: info@papachristou.com.gr