ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ>

Εξαεριστήρες στέγης

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

TURBOCAMINO

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για απαγωγή των καπνών απο καμινάδα τζακιού

TXC

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για τοποθέτηση στη στέγη κτιρίων.

TXP

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για τοποθέτηση στη στέγη κτιρίων.

 

papachristou.com

66

1957-2023
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 21 09227780
    mobile: 6936 123893
    Fax: 21 09226907
E-mail: info@papachristou.com.gr