ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ>

Εξαεριστήρες στέγης

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

TURBOCAMINO

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για καμινάδα τζακιού

TXC

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για στέγη κτιρίων

TXP

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για στέγη κτιρίων

 

papachristou.com.gr

67

1957-2024
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κεντρικά γραφεία:
    Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 210 9227780
E-mail: info@papachristou.com.gr
 
Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
    ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
    ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 278201000