Θυροτηλεόραση 5 συρμάτων

 

Τα συστήματα θυροτηλεόρασης της ACET διαθέτουν σύγχρονα λειτουργικά χαρακτηριστικά:
  • Κάμερα CCD ευαισθησίας 0,1 Lux. με infrared ή HL LEDs.
  • Αντιβανδαλική κατασκευή μπουτονιέρας απο αλουμίνιο.
  • Μόνιτορ TFT (έγχρωμο) ή CRT (ασπρόμαυρο) 4''.
  • Σύστημα εγκατάστασης 5 συρμάτων με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς coaxial (ομοαξονικό καλώδιο).
  • Συστήματα διπλής εισόδου.
  • Συστήματα πολλαπλών εισόδων.
  • Μικτά συστήματα θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνων.
Υπάρχει έτσι η δυνατότητα αντικατάστασης ενός υπάρχοντος συστήματος θυροτηλεφώνων 5 συρμάτων με θυροτηλεόραση χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση.

 

 

papachristou.com

67

1957-2024
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 210 9227780
    Fax: 210 9226907
E-mail: info@papachristou.com.gr