Κουτιά για γυψοσανίδα

Κουτιά για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε γυψοσανίδα.

 

Η  BLASS ELEKTRO διαθέτει μια εκτεταμένη γκάμα σε κουτιά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για χρήση σε γυψοσανίδα. Υπάρχουν κουτιά διακόπτου σε κανονικό και αυξημένο βάθος, καθώς και έτοιμα διπλά κουτιά.

Για διακλαδώσεις υπάρχουν κουτιά στρογγυλά διαμ. 75mm. και τετράγωνα 100x100mm. με κάλυμμα.

 

 

papachristou.com

64

1957-2021
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 21 09227780
    mobile: 6936 123893
    Fax: 21 09226907
E-mail: info@papachristou.com