Προιόντα MÜLLER LICHT:

Lightbar Connect

Φωτιστικά LED γραμμικού φωτισμού

Mirror Light Sensor Switch Tone

Φωτιστικά LED για το μπάνιο

 

 

papachristou.com

61

1957-2018
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111)
    11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.κέντρο: 21 09227780
    mobile: 6936 123893
    Fax: 21 09226907
E-mail: info@papachristou.com